Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Hattingh, P.S.
Found: 6 Record 1-6

Periodical articleWilson, G.D.H.; Hattingh, P.S. (1992)
Ewolusiegang van openbare beleid vir ontspanningsvoorsiening in Suid-Afrika se swart stedelike woonbuurtes
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #1. p. 13-25.

Periodical articleOlivier, J.J.; Hattingh, P.S. (1985)
Die Suid-Afrikaanse stad as funksioneel-ruimtelike sisteem met besondere verwysing na Pretoria
Abstract presentRSA 2000: gesprek met die toekoms. Volume 7 #1. p. 7-18.

BookMalan, T.; Hattingh, P.S. (1975)
Swart tuislande in Suid-Afrika
Pretoria: Afrika-Instituut van Suid-Afrika. 223p.

Periodical articleHattingh, P.S.; Hugo, M.L. (1972)
The geographical distribution of the Bantu masculinity ratio in S.A., 1970
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 23 #4. p. 188-193.

Periodical articleHattingh, P.S.; Hugo, M.L. (1971)
Tendense van Bantoeverstedeliking in Suid-Afrika 1960-1970
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 22 #4. p. 124-130.

Periodical articleHattingh, P.S.; Hugo, M.L. (1970)
Migrasie van bantoes in Suid-Afrika 1951-1960
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 21 #4. p. 148-154.

Search: au=Hattingh, P.S.
Found: 6 Record 1-6

Previous page New search