Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=De Wet, Corene
Found: 7 Record 1-7

Periodical articleDe Wet, Corene (2015)
See this publication'Volksblad' se uitbeelding van skoolgeweld in dieVrystaat: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 452-468.

Periodical articleDe Wet, N.C. (2011)
See this publicationEducator-on-educator workplace bullying: a phenomenological study
Abstract presentAfrica Education Review. Volume 8 #3. p. 450-466.

Periodical articleJacobs, L.; De Wet, N.C. (2009)
See this publicationThe effect of learner misbehaviour on educators in Lesotho
Abstract presentAfrica Education Review. Volume 6 #1. p. 55-79.

Periodical articleDe Wet, C. (2007)
See this publicationEducators' perceptions and observations of learner-on-learner violence and violence-related behaviour
Abstract presentAfrica Education Review. Volume 4 #2. p. 75-93.

Periodical articleDe Wet, Corene (2006)
Bullebakkery: almal se probleem
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #1. p. 87-100.

Periodical articleDe Wet, Corene (2004)
Opvoeders se ervaringe oor rassisme in die onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 44 #1. p. 28-37.

Periodical articleDe Wet, Corene (2000)
Die invloed van die tydsgees op die geskiedskrywing van onderwysvoorsiening aan swartes in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 40 #4. p. 330-340.

Search: au=De Wet, Corene
Found: 7 Record 1-7

Previous page New search