Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Le Cordeur, Michael
Found: 6 Record 1-6

Periodical articleNewman, Linda; Le Cordeur, Michael (2014)
Opvoeders se perspektiewe rakende die gebruik van die leesperiode en skoolbiblioteke in geselekteerde skole in die Noord-Kaap = Perspectives of teachers regarding the use of the reading period and school libraries in selected schools in the Northern Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 805-819.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2012)
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaat sektor = A preliminary impact study of a university, school and private sector partnership project: hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 397-414.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2011)
Die variŽteite van Afrikaans as draers van identiteit: 'n sosiokulturele perspektief = The varieties of Afrikaans as carriers of identity
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 758-777.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
'n Voorlopige ondersoek na die stand van onderwys in geselekteerde skole in die Wes-Kaap na 1994 = A preliminary investigation into the state of education after 1994 in selected schools in the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 520-540.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
Die interaktiewe leesbenadering: 'n alternatief vir tradisionele maniere van leesonderrig = The interactive approach to reading instruction: an alternative to traditional ways of teaching reading
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 104-118.

Search: au=Le Cordeur, Michael
Found: 6 Record 1-6

Previous page New search