Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Du Toit-Brits, Charlene
Found: 2 Record 1-2

Periodical articleDu Toit-Brits, Charlene (2016)
See this publicationA case study: cultural preferences concerning the willingness of Batswana students to use ICT in distance education at North-West University
Africa Education Review. Volume 13 #1. p. 37-50.

Periodical articleDu Toit-Brits, Charlene (2015)
See this publicationUitdagings by die implementering van inligtings- en kommunikasietegnologie vir die Setswanasprekende Gevorderde Onderwys Sertifikaat (GOS) afstandstudent aan die Noordwes-Universiteit: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 469-489.

Search: au=Du Toit-Brits, Charlene
Found: 2 Record 1-2

Previous page New search