Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: pe=Tydskrif vir geesteswetenskappe
Found: 343 Record 1-100 Next Last

Periodical articleFrancken, Eep (2017)
See this publicationNederlandse tippetoppetepeltuitjes: de Afrikaanse literatuur in Nederland in 2016
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 57 #1. p. 222-26.

Periodical articleFrancken, Eep (2016)
See this publicationNog een Nobelprijs voor Zuid-Afrika? De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2015
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 56 #1. p. 277-281.

Periodical articleVan der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia (2015)
See this publication'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internet-gebruik en die identifisering van moontlike risiko-faktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 490-506.

Periodical articleDu Toit-Brits, Charlene (2015)
See this publicationUitdagings by die implementering van inligtings- en kommunikasietegnologie vir die Setswanasprekende Gevorderde Onderwys Sertifikaat (GOS) afstandstudent aan die Noordwes-Universiteit: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 469-489.

Periodical articleDe Wet, Corene (2015)
See this publication'Volksblad' se uitbeelding van skoolgeweld in dieVrystaat: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 452-468.

Periodical articleSpies, Japie; Heystek, Jan (2015)
See this publicationSkoolhoofde se onderwyspraktyke binne die veld van plattelandse dorpe: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 437-451.

Periodical articleVan Rensburg, Christo (2015)
See this publicationOor die eerste 50 jaar se maak aan Standaardafrikaans: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 319-342.

Periodical articleWessels, Andrť (2015)
See this publicationDie Suid-Afrikaanse vloot se sogenaamde omstrede nuwe fregatte: hulle eerste dekade van diens, 2004-2014: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 270-288.

Periodical articleWolfaardt-Grabe, Ina (2015)
See this publicationDie huid huil luid in stilhuil - op 'n (klank)spoor in T. T. Cloete se poŽsie: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 220-242.

Periodical articleTaljard, Marlies (2015)
See this publication'Wat is die mens wat U so ryk beskenk het?': die uitbeelding van die geveg tussen Karnaval en Lent by Bruegel en T.T. Cloete
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 205-219.

Periodical articleNel, Adťle (2015)
See this publicationDie gedig is spel - fasette van spel in enkele gedigte van T.T. Cloete: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 188-204.

Periodical articleCrous, Marius (2015)
See this publicationT.T. Cloete en die subalterne: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 177-187.

Periodical articleBeukes, Anne-Marie (2015)
See this publicationUitdagings vir Afrikaans in hoŽr onderwys: die taalbeleid van die Universiteit van Johannesburg as gevallestudie: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 163-166.

Periodical articleEloff, Theuns (2015)
See this publicationDie uitdagings vir Afrikaans in die hoŽr onderwys: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 150-154.

Periodical articleBosman, Nerina (2015)
See this publicationEET en DRINK in Afrikaans - 'n leksikaal-semantiese ondersoek: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 123-146.

Periodical articleT'Sjoen, Yves (2015)
See this publicationCharl-Pierre Naudť en Gert Vlok Nel in Nederland en Vlaanderen: laterale transnationale bewegingen van Afrikaanstalige schrijvers naar Nederlands en Engels
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 111-122.

Periodical articleWalt, Johannes L. Van der; Steyn, Hendrik Johannes (2014)
Die erkenning van minderheidsgroepe, hulle ideale en hulle onderwysstrewes: is daar 'n ander manier? = Recognition of minority groups, their general and educational ideals: is there another way out?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 820-834.

Periodical articleNewman, Linda; Le Cordeur, Michael (2014)
Opvoeders se perspektiewe rakende die gebruik van die leesperiode en skoolbiblioteke in geselekteerde skole in die Noord-Kaap = Perspectives of teachers regarding the use of the reading period and school libraries in selected schools in the Northern Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 805-819.

Periodical articleVerhoef, Grietjie (2014)
Die onderneming in die gemeenskap: korporatiewe maatskaplike betrokkenheid deur Sanlam, 1918-1980 = The enterprise in the society: corporate social engagement by Sanlam, 1918-1980
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 731-752.

Periodical articleOort, Ronel van; Carstens, Wannie (2014)
Die onderrig van Afrikaanse woordeskat en variŽteite vanuit 'n inklusiewe taalgeskiedkundige perspektief = Teaching Afrikaans vocabulary and varieties from an inclusive language-historical perspective
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 693-707.

Periodical articleOdendaal, Gerda (2014)
Moet Afrikaans geherstandaardiseer word? = Should Afrikaans be restandardised?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 656-674.

Periodical articleKotzť, Ernst (2014)
Afrikaans as besitting, en die vraagstuk van herstandaardisering = Afrikaans as property, and the question of restandardisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 635-655.

Periodical articleOlivier, Jako (2014)
Kom join die PUK: die gebruik van Engels in honneursprogramme op 'n Afrikaanse universiteitskampus van die NWU = Come join the PUK: the use of English in honours programmes at an Afrikaans university campus of the NWU
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 610-634.

Periodical articleBornman, Elirea; Pauw, J.C.; Potgieter, Petrus H. (2014)
Houdings en opinies oor moedertaalonderrig en die keuse van 'n universiteit: Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Attitudes and opinions regarding mother-tongue education and the choice of a university: Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 596-609.

Periodical articleGiliomee, Hermann (2014)
Die troebel toekoms van die Afrikaners en Afrikaans = The current troubled state of the Afrikaners and Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 571-595.

Periodical articleSteyn, J.C. (2014)
Nederlandstaliges se bydraes tot die behoud en erkenning van Afrikaans 1870-1920 = Dutch language speakers' contributions to the maintenance and recognition of Afrikaans 1870-1920
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 425-445.

Periodical articleJansen, Ena (2014)
Oxford aan die Amstel: Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud: die beginjare en vroeŽ kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old: the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 383-397.

Periodical articleToit, Nina du; Eloff, Irma; Moen, Melanie (2014)
Die doeltreffendheid van die skoolondersteuningspan binne die Suid-Afrikaanse inklusiewe onderwysstelsel = Effectiveness of the school-based support team within an inclusive South African educational system
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 341-364.

Periodical articleEbersŲhn, Liesel (ed.) (2014)
Uitkoms van 'n intervensie ten opsigte van Engelse geletterdheid op die niemoedertaal-onderrigpraktyke van onderwysers in plattelandse skole = Outcomes of an English literacy intervention on non-mother tongue teaching practices of teachers in rural schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 283-303.

Periodical articleBezuidenhout, Henri; Kleynhans, Ewert (2014)
'n Evaluasie van die Afrika-Unie as internasionale organisasie = An evaluation of the African Union as an international organisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 267-282.

Periodical articleVan der Merwe, Theo (2014)
Ekonomie en meertaligheid: 'n herbesinning oor die Suid-Afrikaanse taalbeleid = Economics and multilingualism: reconsidering language policies for South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 217-234.

Periodical articlePretorius, Fransjohan (2014)
'Mag ons vergeet?' 'n Geskiedenis-serie en Afrikanernasionalisme, 1937-1948 = 'Should we forget?': a history series and Afrikaner nationalism, 1937-1948
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 178-204.

Periodical articleRossouw, Jannie; Joubert, Fanie; Breytenbach, AdŤle (2014)
Suid-Afrika se fiskale afgrond: 'n blik op die aanwending van owerheidshulpbronne = South Africa's fiscal cliff: a reflection on the appropriation of government resources
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #1. p. 144-162.

Periodical articleTerblanche, Otto (2014)
Die Nederlandse kulturele boikot teen Suid-Afrika: 'n ontleding = The Dutch cultural boycott against South Africa: an analysis
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #1. p. 37-55.

Periodical articleBreytenbach, AdŤle; Rossouw, Jannie (2013)
'N ontleding van vergoedingsneigings in die Suid-Afrikaanse staatsdiens, 2005 tot 2012 = An analysis of remuneration trends in the South African civil service, 2005 to 2012
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #4. p. 635-650.

Periodical articleGrobler, Jackie (2013)
Louis Tregardt se dagboek as 'n historiese bron = Louis Tregardt's diary as an historical source
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 465-480.

Periodical articleVan den Bergh, Gert (2013)
Die aandeel van Potchefstroom in Voortrekkerstaasvestiging = The part played by Potchefstroom in Voortrekker state formation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 452-464.

Periodical articleDu Plessis, Hans (2013)
Die Groot Trek 175: storie of historie? = The Great Trek 175: story or history?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 437-451.

Periodical articleDe Wet, J.C. (2013)
'Rapport' se uitbeelding van Robert Mugabe se kandidatuur vir die 1980 Zimbabwiese onafhanklikheidsverkiesing = 'Rapport''s depiction of Robert Mugabe's candidature for the 1980 Zimbabwean independence election
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 424-436.

Periodical articleStrauss, E.; Daniels, D. (2013)
'Dis 'n tydbom... die skip gaan sink': emosionele welsyn van HoŽrskool-opvoeders in die Helderberg-area van die Wes-Kaap = 'It's a time bomb... the ship will sink': emotional well-being of High School educators in the Helderberg area of the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 391-403.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleBornman, Elirea; Potgieter, Petrus H.; Pauw, J.C. (2013)
Taalkeuses en -opinies van Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Language choices and opinions of Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 361-376.

Periodical articleDurand, J.F. (2013)
Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag = Palaeontology and South African society today
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 331-345.

Periodical issueGrovť, Izak (ed.) (2013)
Stefans Grovť: opstelle oor sy lewe en werk
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #2. 265p.

Periodical articleJoubert, Fanie; Rossouw, Jannie (2013)
Lewenstandaard: 'n ekonomiese perspektief op lewensgehalte in Suid-Afrika = Living standards: an economic perspective on quality of life in South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 89-108.

Periodical articleCoetser, Johan (2013)
Voorstellings van geweld in Slaghuis (2007) en Skrapnel (2011) deur dramaturg Willem Anker = Representations of violence in Slaghuis (2007) and Skrapnel (2011) by playwright Willem Anker
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 45-59.

Periodical articleJacobs, Gerrie J.; De Bruin, Karina; Jacobs, Melanie (2013)
Praktyke en strategieŽ wat 'n kwaliteitsetos aan hoŽronderwysinstellings behoort te koester = Practices and strategies that should nurture a quality ethos in higher education institutions
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 16-29.

Periodical articleKleynhans, E. (2012)
Die effek van dalende goudmynproduksievlakke op indiensname in die Dr. Kenneth Kaunda-distriksmunisipaliteit = The effect of declining goldmine production levels on employment in the Dr. Kenneth Kaunda District Municipality
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #4. p. 678-703.

Periodical articleVan Eeden, Elize S. (ed.) (2012)
Spesiale tema: grondberaad )
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #4. p. 487-580.

Periodical articleVan der Mescht, Heinrich (2012)
Die konteks van die Koninklike Toonkuns-akademie in MŁnchen en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1902-1909 = The context of the Royal Academy of Music in Munich and its South African born students, 1902-1909: Mabel Wuesto, Vera de Villiers, Daisy Bosman en Irma Lohner
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 451-471.

Periodical articleVan Wyk, Andrť; Bisschoff, Christo (2012)
'n Meetinstrument om die beeld van 'n sekondÍre skool te bepaal = A measuring instrument to determine the image of a high school
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 415-434.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2012)
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaat sektor = A preliminary impact study of a university, school and private sector partnership project: hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 397-414.

Periodical articleBitzer, Eli; Wilkinson, Annette (2012)
HoŽr onderwys as navorsings- en studiegebied in Suid-Afrika = Higher education as a field of study and research in South Africa: 'n historiese en tematiese perspektief
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 382-396.

Periodical articleVan der Waldt, Gerrit (2012)
Samewerkende regering en munisipale dienslewering = Co-operative government and municipal service delivery: realiteite en uitdagings
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 366-381.

Periodical articlePauw, J.C.; Van der Walt, Marika (2012)
'n Wending in voorkeurverkryging = A turn in preferential procurement
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 352-365.

Periodical articleDu Plessis, Lourens (2012)
Die wonder van grondwetmatige Afrikaans = The wonder of constitutionalist Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 337-351.

Periodical articleVan Jaarsveld, Anthea (2012)
Van roman na film: geen 'Disgrace' vir J.M. Coetzee: 'n onderzoek na die proses van filmverwerking = From novel to film: no 'Disgrace' for J.M. Coetzee: an investigation into the process of film adaptation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 307-321.

Periodical articleFroneman, Johannes D. (2012)
Op weg na 'n sensasionele populistiese gemeenskapspers? = Towards a sensational populist community press?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 221-235.

Periodical articleSchutte, Gerrit (2012)
Vragen rondom het drama op Schoonder Sigt: een nader onderzoek van de zelfmoord van Robert Jacob Gordon in 1795 = Questions concerning the drama at Schoonder Sigt: a closer look at the suicide of Robert Jacob Gordon in 1795
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 209-220.

Periodical articleDe Villiers, Johan (2012)
Geskiedeniswetenskap en die nuwe Suid-Afrika: moet die Suid-Afrikaanse geskiedenis herskryf word? = The discipline of history and the new South Africa: should South African history be re-written?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 196-208.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2011)
Die variŽteite van Afrikaans as draers van identiteit: 'n sosiokulturele perspektief = The varieties of Afrikaans as carriers of identity
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 758-777.

Periodical articleEngelbrecht, Lambert (2011)
Die ACVV as welsynspionier: van welsyn vir armblankes tot eietydse uitdagings vir inklusiewe ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk = The ACVV as welfare pioneer
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 597-612.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2011)
Die Konferensie van Kabwe en die ANC/SAKP se gewapende stryd = The conference of Kabwe and the ANC/SACP's armed struggle
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 551-574.

Periodical articleVenter, Albert (2011)
Essay: Die doodloopstraat van die Afrikaner-republiek van 1961 = The cul-de-sac of the Afrikaner Republic of 1961
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 533-550.

Periodical articleBeckmann, Johan (2011)
Onderwys in Suid-Afrika van 1961 tot 2011: tussen twee paradigmas en ontwykende ideale = Education in South Africa from 1961 to 2011
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 507-532.

Periodical articleLessing, A.C.; De Witt, M.W. (2011)
Stemme uit die Suid-Afrikaanse Onderwysunie-geledere oor dissipline = Voices from the ranks of the South African Teachers Union on discipline
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 403-418.

Periodical articleFourie, Johan; Von Fintel, Dieter (2011)
'n Ongelyke oes: die Franse Hugenote en die vroeŽ Kaapse wynbedryf = An unequal harvest: the French Huguenots and early Cape wine-making
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 332-353.

Periodical articleOberholzer, Gerhard (2011)
Suid-Afrikaanse immigrasie na AustraliŽ: 'n interdissiplinÍre narratiewe studie = South African immigration to Australia
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 304-318.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2011)
Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie = The representation of the past in representative Afrikaans prose works
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 680-697.

Periodical articleSnyman, Maritha; Penzhorn, Cecilia (2011)
Leser en konteks: 'n resepsiestudie oor Afrikaanse romanselesers = Reader and context: a reception study of Afrikaans romance readers
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 238-250.

Periodical articleDu Pisani, J.A. (2011)
Grond en transformasie: historiese konteks en oorsig van die proses van grondhervorming, 1994-2010 = Land and transformation: historical context and outline of the process of land reform, 1994-2010
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 178-201.

Periodical articleSmit, Flip (2011)
Demografie - die toekoms wat reeds gebeur het: wÍreldtendense met spesiale verwysing na Suid-Afrika
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 86-100.

Periodical articleBarkhuizen, M.; Steyn, H.J. (2011)
Die moontlike verandering van Uitkomstgebaseerde Onderwys in die grondslagfase-klaskamer = The possible change of Outcomes-based Education in the foundation phase classroom
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 36-52.

Periodical articleVisser, Wessel (2011)
Die vestiging van Solidariteit se Helpende Hand as 'n suksesvolle gemeenskaps gebaseerde welsynsorganisatie = The establishment of Solidarity's Helping Hand as a successful community based welfare organisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 21-35.

Periodical articleKlopper, Audrey; Nel, Carisma (2010)
Die ontwikkeling van 'n DBS-reeks ter ondersteuning van leesvaardighede = Development and integration of multimedia teaching and learning support material (LTSM) to support reading skills
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 541-558.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
'n Voorlopige ondersoek na die stand van onderwys in geselekteerde skole in die Wes-Kaap na 1994 = A preliminary investigation into the state of education after 1994 in selected schools in the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 520-540.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2010)
'n Kritiese blik op enkele van die literÍre pryse van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = A critical assessment of a few of the literary prizes awarded by The South African Academy for Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 484-501.

Periodical articleBredenkamp, Francois (2010)
Die kontraktuele dimensie van grondwette: nuwe uitdagings vir Suid-Afrika? = The contractual dimension of constitutions
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 467-483.

Periodical articleStell, Gerald (2010)
Afrikaanse spreektaalnormen en prescriptieve Afrikaanse normen: is er genoeg ruimte voor grammaticale diversiteit in het Standaardafrikaans? = Afrikaans speech norms and prescriptive Afrikaans norms: is there enough scope for grammatical diversity in Standard Afrikaans?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 418-443.

Periodical articleCoetser, J.L. (2010)
Dramakroniek 2008-9 = Drama chronicle 2008-9
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 383-403.

Periodical articleGrobler, Jackie (2010)
Afrikaner- en Zoeloeperspektiewe op die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838 = Afrikaner and Zulu perspectives on the Battle of Blood River, 16 December 1838
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 363-382.

Periodical articleVan der Merwe, J.P. (2010)
Die Afrikaner se belewing van transformasie en nasiebou in 'n postapartheid Suid-Afrika = The Afrikaner's experience of transformation and nation building in postapartheid South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 313-327.

Periodical articleMalan, Koos (2010)
Die Grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole = The Constitution, education authorities and the road ahead for single medium Afrikaans schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 261-283.

Periodical articleVan der Walt, J.L. (2010)
Ubuntu-waardes: samelewings- en pedagogiese verwagtinge = Ubuntu values: societal and educational expectations
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 229-242.

Periodical articleKroukamp, Hendri (2010)
Innoverende openbare sektoronderrig en opleiding in 'n ontwikkelende Suid-Afrika: die impak van en response op globalisering = Innovative public sector education and training in a developing South Africa: the impact of and responses to globalisation
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 157-168.

Periodical articleWolhuter, C.C. (2010)
Die tanende aantreklikheid van die akademiese professie in Suid-Afrika = The diminishing attractiveness of the academic profession in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 141-156.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
Die interaktiewe leesbenadering: 'n alternatief vir tradisionele maniere van leesonderrig = The interactive approach to reading instruction: an alternative to traditional ways of teaching reading
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 104-118.

Periodical articleViviers, S.; Boudler, J.M. (2010)
Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aangeleenthede = Sustainability reporting in the mining sector: identifying critical issues
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 66-86.

Periodical articleWessels, Buks (2010)
Dollarisering as ekonomiese oplossing vir die Zimbabwiese ineenstorting = Dollarisation as economic solution for the Zimbabwean demise
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 50-65.

Periodical articleDuvenhage, Andrť (2009)
Die ANC en die nasionale demokratiese rewolusie: polities strategiese perspektiewe = The ANC and the national democratic revolution: political and strategic perspectives
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 705-727.

Periodical articleSteyn, M.G.; Kamper, G.D. (2009)
Toekomsverwagtings onder die jeug van die bruin bevolkingsgroep in Suid-Afrika = Future expectations amongst the youth of the brown population group in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 688-704.

Periodical articleVan der Walt, Thomas; Nieman, Marietha (2009)
Vrouejeugboekskrywers oor die Ango-Boereoorlog: realisme en versoening na dekades van avontuur en nasionalisme = Women authors of youth fiction on the Anglo-Boer War: realism and reconciliation after decades of adventure and nationalism
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 674-687.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2009)
Was die Groot Trek werklik groot? 'n historiografiese ondersoek na die gevolge en betekenis van die Groot Trek = Was the Great Trek really great? A historiographical inquiry into the consequences and significance of the Great Trek
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 658-673.

Periodical articleLŁdemann, Winfried (2009)
Musiek en kulturele diversiteit in Suid-Afrika = Music and cultural diversity in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 639-657.

Periodical articleViljoen, Hein (2009)
Spesiale uitgawe: huldiging: T.T. Cloete
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 550-623.

Periodical articleZajas, Pawel (2009)
Poolse compendia over Zuid-Afrika in het begin van de 20 eeuw: de Aesopische uitweg = Polish accounts of South Africa in the beginning of the 20th century: an Aesopian undercover
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 321-332.

Periodical articleMoll, Johan (2009)
Kolonialistiese name van lande in Afrika voor en na uhuru = Colonial names of countries in Africa before and after uhuru
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 305-320.

Periodical articleBisschoff, C.A.; Lotriet, R.A. (2009)
Die dienskwaliteit van die PUK rugby instituut = The service quality of the PUK Rugby Institute
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 266-286.

Periodical articleVan der Merwe, J.P. (2009)
Moraliteit as deel van Afrikanerwaardes = Morality as a part of Afrikaner values
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 235-248.

Periodical articleEngelbrecht, L.K. (2009)
'n Benadering tot finansiŽle kwesbaarheidsreduksie: finansiŽle geletterdheidsopvoeding binne 'n maatskaplike ontwikkelingsparadigma = An approach to financial vulnerability reduction: financial literacy education within a social development paradigma
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 201-218.

Search: pe=Tydskrif vir geesteswetenskappe
Found: 343 Record 1-100 Next Last

Previous page New search