Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: pe=Mulika
Found: 33 Record 1-33

Periodical articleMulokozi, M.M. (2009)
Mustakabali wa Kiswahili katika ukanda wa maziwa makuu
Mulika. #28. p. 72-87.

Periodical articleMsanjila, Y.P. (2009)
Haja ya kuwa na sera toshelevu ya lugha Tanzania: uzoefu na changamoto
Mulika. #28. p. 62-71.

Periodical articleMukuthuria, M. (2009)
Uhakiki wa mtafaruku wa istilahi za kiisimu na nafasi ya usanifishaji katika maendeleo ya Kiswahili
Mulika. #28. p. 48-61.

Periodical articleChiduo, E.K.F. (2006)
Sababu za uteuzi potofu wa sinonimu: mifano kutoka Kiswahili
Mulika. #27. p. 108-116.

Periodical articleMrikaria, G. (2006)
Ulinganifu wa viingizi katika kamusi za Kiswahili
Mulika. #27. p. 97-105.

Periodical articleMdee, J.S. (2006)
Muundo wa kamusi ya mwanafunzi ya Kiswahil-Kiingereza na jinsi iwezavyo kumsaidia mwanafunzi kujifunza Kiingereza
Mulika. #27. p. 78-96.

Periodical articleKiango, J.G. (2006)
Uingizaji wa vinyambuo-nomino katika kamusi za Kiswahili
Mulika. #27. p. 60-77.

Periodical articleSewangi, S.S. (2006)
Isimu kompyuta katika utafiti na ufundishaji wa lugha na hali ilivyo kwa Kiswahili
Mulika. #27. p. 49-59.

Periodical articleMsanjila, Y.P. (2006)
Nadharia katika isimujamii: mjadala unaoendelea
Mulika. #27. p. 40-48.

Periodical articleKarisa, B.S. (2006)
Mchango wa Mohammed Kijumwa katika fasihi ya Kiswahili
Mulika. #27. p. 18-35.

Periodical articleMutembei, A.K. (2006)
Nadharia ya fasihi simulizi na maendeleo katika sayansi na teknolojia
Mulika. #27. p. 1-17.

Periodical articleSamson, R.H. (1989)
Tasnifu: ufundi (wa) maghari, mfano wa ukuzaji wa istilahi za Kiswahili
Mulika. #21. p. 61-76.

Periodical articleMulokozi, M.M. (1989)
Uchambuzi wa mashairi
Mulika. #21. p. 48-59.

Periodical articleMulokozi, M.M. (1989)
Maoni juu ya makala 'Fumo Liyongo'
Mulika. #21. p. 44-47.

Periodical articleLiyongo, F. (1989)
Kithaka wa Mberia
Mulika. #21. p. 25-43.

Periodical articleMulokozi, M.M. (1989)
Tanzu za fasihi simulizi
Mulika. #21. p. 1-24.

Periodical articleKayuza, J.C. (1988)
Mbinu za kufundisha isimu ya Kiswahili sekondari na vyuoni
Mulika. #20. p. 90-115.

Periodical articleMvungi, T.A. (1988)
Fungate ya uhuru
Mulika. #20. p. 82-89.

Periodical articleMgullu, R. (1988)
Uhakiki wa makala ya 'dhana za mofu, mofimu na alomofu'
Mulika. #20. p. 76-81.

Periodical articleKiango, S.D. (1988)
Kijiji Chetu
Mulika. #20. p. 56-75.

Periodical articleMponda, M.S. (1988)
Nyota ya Huzuni
Mulika. #20. p. 49-55.

Periodical articleSenkoro, F.E.M. (1988)
Damu Imemwagika
Mulika. #20. p. 42-48.

Periodical articleSenkoro, F.E.M. (1988)
Shida
Mulika. #20. p. 30-41.

Periodical articleRidhiwani, P. (1988)
Unukuzi na uandishi
Mulika. #20. p. 26-29.

Periodical articleMadumulla, J.S. (1988)
Riwaya ya Kiswahili (Tanzania) katika miaka ya themanini
Mulika. #20. p. 9-25.

Periodical articleMwansoko, H. (1988)
Mbinu za uchambuzi wa vitendawili
Mulika. #20. p. 1-9.

Periodical articleTemu, C.W. (1987)
Maendeleo ya istilahi: kemia, fizikia, na lugha
Mulika. #19. p. 92-101.

Periodical articleMekacha, R.D.K. (1987)
Tungo rejeshi katika Kiswahili
Mulika. #19. p. 83-91.

Periodical articleKiango, S.D. (1987)
Tone la mwisho
Mulika. #19. p. 53-82.

Periodical articleKhatib, M.S. (1987)
Washairi wa Kiswahili wanavyoliona Azimio la Arusha
Mulika. #19. p. 36-52.

Periodical articleKing'ei, G.K. (1987)
Usanifu wa lugha katika uandishi wa Ebrahim Hussein
Mulika. #19. p. 19-35.

Periodical articleBalisidya, M.L. (1987)
Ufundishaji wa fasihi simulizi katika sekondari
Mulika. #19. p. 11-18.

Periodical articleBalisidya, M.L. (1987)
Tanzu na fani za fasihi simulizi
Mulika. #19. p. 2-10.

Search: pe=Mulika
Found: 33 Record 1-33

Previous page New search