Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: su=Dutch language
Found: 12 Record 1-12

Periodical issueKriel, Mariana; Loth, Chrismi; Webb, Vic (eds.) (2015)
See this publicationSpecial issue: Language politics in Africa
Abstract presentLanguage Matters: Studies in the Languages of Africa. Volume 46 #3. 118p.

Periodical articleT'Sjoen, Yves (2015)
See this publicationBreyten Breytenbach in een zijspiegel: het vizier van H.C. ten Berge: transnationale laterale beweging en particuliere 'hetero-images' van een literaire actor
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 10 #1. p. 33-50.

PeriodicalAdam Mickiewicz University, PoznŠn. School of English. Department of Dutch and Afrikaans Language, Literature and Culture (2014)
See this publicationWerkwinkel: a journal of Low Countries and South African studies = tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies = tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse studies
Berlin: Walter de Gruyter.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2014)
'De Zuid-Afrikaan' se standpunt oor stemreg vir bruin mense voor die totstandkoming van die Kaapse koloniale parlement in 1854
Historia: amptelike orgaan. Volume 59 #1. p. 1-17.

BookGraaff, Bart de (2014)
Nederlands als poort naar Afrika
Schiedam: Scriptum. 128p.

Periodical articleVan Keymeulen, Jacques (2013)
Afrikaans en de Nederlandse kustdialecten
Bulletin des sťances = Mededelingen der zittingen. Volume 59 #2-4. p. 303-319.

Periodical articleDe Klerk, P. (2008)
Taal, kultuur en ontspanning: die rol van die Algemeen-Nederlands Verbond in Kaapstad, 1995-2008
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #55. p. 67-91.

BookWerk, Jan Kees van de (2003)
Kaurischelpen en kamelen: een reis naar de verten van verbeelding
Rijswijk: Elmar. 191p.

Periodical articleRaidt, Edith H. (1997)
'n Verhaal van taalverlies: Nederlands in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #2. p. 71-88.

Dissertation / thesisHuigen, Siegfried (1996)
See this publicationDe weg naar Monomotapa: Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika
Abstract presentAmsterdam: Amsterdam University Press. 217p.

Periodical articleStubbs, J.L. (1991)
Afrikaanssprekendes, en Nederlands en Afrikaans in die Kerk van die Provinsie Suider-Afrika (Anglikaanse kerk)
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 31 #2. p. 141-155.

Dissertation / thesisConradie, Elizabeth (1934)
See this publicationHollandse skrywers uit Suid-Afrika: 'n kultuur-historiese studie
Kaapstad: H.A.U.M. v/h J. Dusseau & Co.

Search: su=Dutch language
Found: 12 Record 1-12

Previous page New search