Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: su=Afrikaans language
Found: 21 Record 1-21

BookHendricks, Frank; Dyers, Charlyn (eds.) (2016)
Kaaps in fokus
Abstract presentStellenbosch: Sun Media. 145p.

Periodical articleBeukes, Anne-Marie (2015)
See this publicationUitdagings vir Afrikaans in hoŽr onderwys: die taalbeleid van die Universiteit van Johannesburg as gevallestudie: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 163-166.

Periodical articleEloff, Theuns (2015)
See this publicationDie uitdagings vir Afrikaans in die hoŽr onderwys: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 150-154.

Periodical articleKirchner, Emma (2015)
Analysing EMIS data: the case of Afrikaans
Abstract presentJournal for Studies in Humanities and Social Sciences. Volume 4 #1. p. 51-57.

Periodical articleBornman, Elirea; Pauw, J.C.; Potgieter, Petrus H. (2014)
Houdings en opinies oor moedertaalonderrig en die keuse van 'n universiteit: Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Attitudes and opinions regarding mother-tongue education and the choice of a university: Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 596-609.

Periodical articleJansen, Ena (2014)
Oxford aan die Amstel: Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud: die beginjare en vroeŽ kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old: the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 383-397.

Periodical articleOort, Ronel van; Carstens, Wannie (2014)
Die onderrig van Afrikaanse woordeskat en variŽteite vanuit 'n inklusiewe taalgeskiedkundige perspektief = Teaching Afrikaans vocabulary and varieties from an inclusive language-historical perspective
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 693-707.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleBornman, Elirea; Potgieter, Petrus H.; Pauw, J.C. (2013)
Taalkeuses en -opinies van Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Language choices and opinions of Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 361-376.

Periodical articleMalan, Koos (2010)
Die Grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole = The Constitution, education authorities and the road ahead for single medium Afrikaans schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 261-283.

Periodical articleDangor, Suleman Essop (2008)
See this publicationArabic-Afrikaans literature at the Cape
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 45 #1. p. 123-132.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2008)
Die debat oor die posisie van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch: 'n ontleding = The debate about the position of Afrikaans at the University of Stellenbosch
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 292-313.

Periodical articleVan Der Merwe, D.M. (2008)
''Taal op Tuks'': a reappraisal of the change in language policy at the University of Pretoria, 1932
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 53 #2. p. 151-181.

Periodical articleKoch, Jerzy (2007)
See this publicationOor literÍre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 215-231.

Periodical articleScholtz, Leopold (2006)
Die belang van Afrikaanse onderwys vir die oorlewing van die taal
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 470-481.

Periodical articleVan der Waal, C.S. (2002)
Diverse Approaches in a South African Debate on Language and Diversity in Higher Education
Abstract presentAnthropology Southern Africa. Volume 25 #3-4. p. 86-95.

Periodical articleSteyn, J.C. (1997)
Die posisie van Afrikaans as voertaal en die vak Afrikaans en Nederlands aan universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 236-247.

Periodical articleKapp, P.H. (1995)
Die toekoms van geskiedbeoefening in Afrikaans aan tersiÍre inrigtings in 'n veranderende Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 35 #1. p. 16-28.

Periodical articleCompion, Leona; Kirchner, Emma (1992)
Instrumental language attitudes of a group of part-time students in education
Abstract presentFasette: Facets. Volume 11 #1. p. 21-25.

Periodical articleRoets, N. (1992)
Die onderrig van Afrikaans aan anderstaliges op tersiÍre vlak
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #2. p. 143-154.

Periodical articleDuminy, P.A.; Maclarty, A.H.; Gasa, E.D. (1980)
The introduction of afrikaans and English to Zulu pupils in the primary school
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 31 #3. p. 93-104.

Search: su=Afrikaans language
Found: 21 Record 1-21

Previous page New search