Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Islam in Africa Go to database home

bibliographic database
Search results
Line
Previous page New search

Search: au=Gonçalves, António Custódio
Found: 1 Record 1-1

Conference paperGonçalves, António Custódio (ed.) (2004)
'O Islão na África Subsariana': actas do 6ÿê Colóquio internacional: estados, poderes e identidades na África Subsariana: realizado, de 8 a 10 de Maio de 2003, na Faculdade de Letras do Porto
Abstract presentPorto: Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. 202p.

Search: au=Gonçalves, António Custódio
Found: 1 Record 1-1

Previous page New search