Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=Steyn, H.J.
Found: 2 Record 1-2

Periodical articleBarkhuizen, M.; Steyn, H.J. (2011)
Die moontlike verandering van Uitkomstgebaseerde Onderwys in die grondslagfase-klaskamer = The possible change of Outcomes-based Education in the foundation phase classroom
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 36-52.

Periodical articleSteyn, H.J. (1997)
Geloofsonderwys en ouerbetrokkenheid binne die raamwerk van onderwysvoorsiening aan minderheidsgroepe
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 264-274.

Search: au=Steyn, H.J.
Found: 2 Record 1-2

Previous page New search