Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: au=De Klerk, Pieter
Found: 9 Record 1-9

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2014)
'De Zuid-Afrikaan' se standpunt oor stemreg vir bruin mense voor die totstandkoming van die Kaapse koloniale parlement in 1854
Historia: amptelike orgaan. Volume 59 #1. p. 1-17.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2013)
Suid-Afrika buite die Kaapkolonie in die tydperk 1650-1800: interpretasies van vakhistorici
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #67. p. 187-210.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2012)
See this publicationVoor 1652 - vakhistorici se interpretasies van die vroeŽ Suid-Afrikaanse geskiedenis
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #65. p. 1-22.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2010)
Integrasieprosesse in die vroeŽ Kaapkolonie (1652-1795): binne vergelykende konteks - 'n historiografiese studie
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #59. p. 1-27.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2009)
Was die Groot Trek werklik groot? 'n historiografiese ondersoek na die gevolge en betekenis van die Groot Trek = Was the Great Trek really great? A historiographical inquiry into the consequences and significance of the Great Trek
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 658-673.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2009)
Streeksgeskiedskrywing en koloniale verhoudinge: die Weskaapse platteland en die Karoo
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #58. p. 1-35.

Periodical articleDe Klerk, P. (2008)
Taal, kultuur en ontspanning: die rol van die Algemeen-Nederlands Verbond in Kaapstad, 1995-2008
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #55. p. 67-91.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2008)
F. A. van Jaarsveld se 'Die ontwaking van die Afrikaanse nasionale bewussyn' na vyftig jaar = F. A. van Jaarsveld's 'The awakening of Afrikaner nationalism' after fifty years
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 338-356.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2006)
Die politieke beskouinge van Paul Kruger: interpretasies oor 'n tydperk van 125 jaar
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #2. p. 171-183.

Search: au=De Klerk, Pieter
Found: 9 Record 1-9

Previous page New search