Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: la=Afrikaans
Found: 939 Record 1-100 Next Last

Periodical articleDe Clerk, Pieter (2016)
De Zuid-Afrikaan se kommentaar op vraagstukke rakende bruin en swart mense in die Kaapkolonie tydens die redakteurskap van J.H. Hofmeyr (1871-1883)
Historia: amptelike orgaan. Volume 59 #2. p. 101-120.

Periodical articleWet, Wouter de (2016)
Tendense in populère werke oor suid-Afrikaanse rugby, 1948-1995; 'n historiografiese studie
Historia: amptelike orgaan. Volume 61 #1. p. 113-131.

Periodical articleBlignaut, Charl (2015)
'Skep julle kommando's in reddingslaers om!: een vir almal, almal vir elkeen!': die Ossewa-Brandwag se maatskaplike beleid van Sociale Volksorg, 1943-1952
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #74. p. 72-89.

Periodical articleBosman, Nerina (2015)
See this publicationEET en DRINK in Afrikaans - 'n leksikaal-semantiese ondersoek: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 123-146.

Periodical articleCrous, Marius (2015)
See this publicationT.T. Cloete en die subalterne: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 177-187.

Periodical articleDe Wet, Corene (2015)
See this publication'Volksblad' se uitbeelding van skoolgeweld in dieVrystaat: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 452-468.

Periodical articleKeuris, Marisa (2015)
Twee Fischers, twee dramas: 'Die geheime Bloemfontein-konferensie' (1938) en 'Die Bram Fischer-wals' (2011) = Two fischers, two plays: 'The secret Bloemfontein conference' (1938) and 'Die Bram Fischer waltz' (2011)
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #2. p. 48-60.

Periodical articleNel, Adéle (2015)
See this publicationDie gedig is spel - fasette van spel in enkele gedigte van T.T. Cloete: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 188-204.

Periodical articlePretorius, Fransjohan (2015)
Historisiteit en historiese fikse: 'n repliek
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #2. p. 99-101.

Periodical articlePretorius, Fransjohan (2015)
Die historisiteit van resente Afrikaanse historiese fiksi oor die Anglo-Boeroorlog = The historicity of recent Afrikaanse historical fiction on the Anglo-Boer War
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #2. p. 61-77.

Periodical articleSenekal, Burgert A. (2015)
See this publicationAndré P. Brink se posisie in die Afrikaanse literêre sisteem van die 1960's
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #1. p. 57-72.

Periodical articleSpies, Japie; Heystek, Jan (2015)
See this publicationSkoolhoofde se onderwyspraktyke binne die veld van plattelandse dorpe: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 437-451.

Periodical articleT'Sjoen, Yves (2015)
See this publicationSchrijven na Auschwitz, na apartheid, na the digital turn
Tydskrif vir letterkunde. Volume 52 #1. p. 95-112.

Periodical articleTaljard, Marlies (2015)
See this publication'Wat is die mens wat U so ryk beskenk het?': die uitbeelding van die geveg tussen Karnaval en Lent by Bruegel en T.T. Cloete
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 205-219.

Periodical articleVan der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia (2015)
See this publication'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internet-gebruik en die identifisering van moontlike risiko-faktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 490-506.

Periodical articleVan Rensburg, Christo (2015)
See this publicationOor die eerste 50 jaar se maak aan Standaardafrikaans: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 319-342.

Periodical articleWessels, André (2015)
See this publicationDie Suid-Afrikaanse vloot se sogenaamde omstrede nuwe fregatte: hulle eerste dekade van diens, 2004-2014: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 270-288.

Periodical articleWolfaardt-Grabe, Ina (2015)
See this publicationDie huid huil luid in stilhuil - op 'n (klank)spoor in T. T. Cloete se poësie: navorsings- en oorsigartikel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #2. p. 220-242.

Periodical articleBezuidenhout, Henri; Kleynhans, Ewert (2014)
'n Evaluasie van die Afrika-Unie as internasionale organisasie = An evaluation of the African Union as an international organisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 267-282.

Periodical articleBornman, Elirea; Pauw, J.C.; Potgieter, Petrus H. (2014)
Houdings en opinies oor moedertaalonderrig en die keuse van 'n universiteit: Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Attitudes and opinions regarding mother-tongue education and the choice of a university: Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 596-609.

Periodical articleBredenkamp, Izette; Wessels, André (2014)
'n Historiese perspektief op die kapelaansvrou in die Suid-Afrikaanse militêre milieu
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #69. p. 120-140.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2014)
'De Zuid-Afrikaan' se standpunt oor stemreg vir bruin mense voor die totstandkoming van die Kaapse koloniale parlement in 1854
Historia: amptelike orgaan. Volume 59 #1. p. 1-17.

Periodical articleEbersöhn, Liesel (ed.) (2014)
Uitkoms van 'n intervensie ten opsigte van Engelse geletterdheid op die niemoedertaal-onderrigpraktyke van onderwysers in plattelandse skole = Outcomes of an English literacy intervention on non-mother tongue teaching practices of teachers in rural schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 283-303.

Periodical articleFourie, Johan; Cilliers, Jeanne (2014)
Die huwelikspatrone van Europese setlaars aan die Kaap, 1652-1910
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #69. p. 45-70.

Periodical articleGiliomee, Hermann (2014)
Die troebel toekoms van die Afrikaners en Afrikaans = The current troubled state of the Afrikaners and Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 571-595.

Periodical articleJansen, Ena (2014)
Oxford aan die Amstel: Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud: die beginjare en vroeë kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old: the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 383-397.

Periodical issueKoch, Jerzy (ed.) (2014)
Themed edition: Olga Kirsch
Abstract presentWerkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 9. 154p.

Periodical articleKotzé, Ernst (2014)
Afrikaans as besitting, en die vraagstuk van herstandaardisering = Afrikaans as property, and the question of restandardisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 635-655.

Periodical articleNewman, Linda; Le Cordeur, Michael (2014)
Opvoeders se perspektiewe rakende die gebruik van die leesperiode en skoolbiblioteke in geselekteerde skole in die Noord-Kaap = Perspectives of teachers regarding the use of the reading period and school libraries in selected schools in the Northern Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 805-819.

Periodical articleOdendaal, Gerda (2014)
Moet Afrikaans geherstandaardiseer word? = Should Afrikaans be restandardised?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 656-674.

Periodical articleOlivier, Jako (2014)
Kom join die PUK: die gebruik van Engels in honneursprogramme op 'n Afrikaanse universiteitskampus van die NWU = Come join the PUK: the use of English in honours programmes at an Afrikaans university campus of the NWU
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 610-634.

Periodical articleOort, Ronel van; Carstens, Wannie (2014)
Die onderrig van Afrikaanse woordeskat en variëteite vanuit 'n inklusiewe taalgeskiedkundige perspektief = Teaching Afrikaans vocabulary and varieties from an inclusive language-historical perspective
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 693-707.

Periodical articleOosthuizen, G.J.J. (2014)
Die SAW/UITA-bondgenootskap in aksie: operasie Moduler (fases 2, 3 en 4), Oktober tot Desember 1987
Historia: amptelike orgaan. Volume 59 #1. p. 141-162.

Periodical articlePretorius, Fransjohan (2014)
'Mag ons vergeet?' 'n Geskiedenis-serie en Afrikanernasionalisme, 1937-1948 = 'Should we forget?': a history series and Afrikaner nationalism, 1937-1948
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 178-204.

Periodical articleRossouw, Jannie; Joubert, Fanie; Breytenbach, Adèle (2014)
Suid-Afrika se fiskale afgrond: 'n blik op die aanwending van owerheidshulpbronne = South Africa's fiscal cliff: a reflection on the appropriation of government resources
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #1. p. 144-162.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2014)
Nelson Mandela se houding teenoor die kommunisme
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 59 #2. p. 79-93.

Periodical articleSteyn, J.C. (2014)
Nederlandstaliges se bydraes tot die behoud en erkenning van Afrikaans 1870-1920 = Dutch language speakers' contributions to the maintenance and recognition of Afrikaans 1870-1920
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 425-445.

Periodical articleTerblanche, Otto (2014)
Die Nederlandse kulturele boikot teen Suid-Afrika: 'n ontleding = The Dutch cultural boycott against South Africa: an analysis
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #1. p. 37-55.

Periodical articleToit, Nina du; Eloff, Irma; Moen, Melanie (2014)
Die doeltreffendheid van die skoolondersteuningspan binne die Suid-Afrikaanse inklusiewe onderwysstelsel = Effectiveness of the school-based support team within an inclusive South African educational system
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 341-364.

Periodical articleVan der Merwe, Theo (2014)
Ekonomie en meertaligheid: 'n herbesinning oor die Suid-Afrikaanse taalbeleid = Economics and multilingualism: reconsidering language policies for South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 217-234.

Periodical articleVerhoef, Grietjie (2014)
Die onderneming in die gemeenskap: korporatiewe maatskaplike betrokkenheid deur Sanlam, 1918-1980 = The enterprise in the society: corporate social engagement by Sanlam, 1918-1980
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 731-752.

Periodical articleWalt, Johannes L. Van der; Steyn, Hendrik Johannes (2014)
Die erkenning van minderheidsgroepe, hulle ideale en hulle onderwysstrewes: is daar 'n ander manier? = Recognition of minority groups, their general and educational ideals: is there another way out?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 820-834.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleBornman, Elirea; Potgieter, Petrus H.; Pauw, J.C. (2013)
Taalkeuses en -opinies van Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Language choices and opinions of Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 361-376.

Periodical articleBreytenbach, Adèle; Rossouw, Jannie (2013)
'N ontleding van vergoedingsneigings in die Suid-Afrikaanse staatsdiens, 2005 tot 2012 = An analysis of remuneration trends in the South African civil service, 2005 to 2012
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #4. p. 635-650.

Periodical articleChaudhari, Shamiega (2013)
See this publication'Van vandag af is jou naam Februarie!': naamgewing en naamstroping in tekste van Diana Ferrus, I.D. du Plessis en Rayda Jacobs
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #2. p. 30-46.

Periodical articleCoetser, Johan (2013)
Voorstellings van geweld in Slaghuis (2007) en Skrapnel (2011) deur dramaturg Willem Anker = Representations of violence in Slaghuis (2007) and Skrapnel (2011) by playwright Willem Anker
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 45-59.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2013)
Suid-Afrika buite die Kaapkolonie in die tydperk 1650-1800: interpretasies van vakhistorici
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #67. p. 187-210.

Periodical articleDe Wet, J.C. (2013)
'Rapport' se uitbeelding van Robert Mugabe se kandidatuur vir die 1980 Zimbabwiese onafhanklikheidsverkiesing = 'Rapport''s depiction of Robert Mugabe's candidature for the 1980 Zimbabwean independence election
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 424-436.

Periodical articleDu Plessis, Hans (2013)
Die Groot Trek 175: storie of historie? = The Great Trek 175: story or history?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 437-451.

Periodical articleDurand, J.F. (2013)
Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag = Palaeontology and South African society today
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 331-345.

Periodical articleGrobler, Jackie (2013)
Louis Tregardt se dagboek as 'n historiese bron = Louis Tregardt's diary as an historical source
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 465-480.

Periodical issueGrové, Izak (ed.) (2013)
Stefans Grové: opstelle oor sy lewe en werk
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #2. 265p.

Periodical articleHendrich, Gustav (2013)
See this publication'Wees jouself': Afrikaner kultuurorganisasies in Rhodesië (1934-1980)
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #66. p. 151-174.

Periodical articleJacobs, Gerrie J.; De Bruin, Karina; Jacobs, Melanie (2013)
Praktyke en strategieë wat 'n kwaliteitsetos aan hoëronderwysinstellings behoort te koester = Practices and strategies that should nurture a quality ethos in higher education institutions
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 16-29.

Periodical articleJoubert, Fanie; Rossouw, Jannie (2013)
Lewenstandaard: 'n ekonomiese perspektief op lewensgehalte in Suid-Afrika = Living standards: an economic perspective on quality of life in South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 89-108.

Periodical articleMurray, Jessica (2013)
See this publication'As ek dáárdie nektar wil eet, dan moet ek steke verdra': stereotipering en vervreemding in die uitbeelding van lesbiese verhoudings in twee Afrikaanse romans
Tydskrif vir letterkunde. Volume 50 #1. p. 5-15.

Periodical articleStrauss, E.; Daniels, D. (2013)
'Dis 'n tydbom... die skip gaan sink': emosionele welsyn van Hoërskool-opvoeders in die Helderberg-area van die Wes-Kaap = 'It's a time bomb... the ship will sink': emotional well-being of High School educators in the Helderberg area of the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 391-403.

Periodical articleVan den Bergh, Gert (2013)
Die aandeel van Potchefstroom in Voortrekkerstaasvestiging = The part played by Potchefstroom in Voortrekker state formation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 452-464.

Periodical articleBitzer, Eli; Wilkinson, Annette (2012)
Hoër onderwys as navorsings- en studiegebied in Suid-Afrika = Higher education as a field of study and research in South Africa: 'n historiese en tematiese perspektief
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 382-396.

Periodical articleBlignaut, Charl (2012)
'Goddank dis hoogverraad en nie laagverraad nie!': die rol van vroue in die Ossewa-Brandwag se verset teen Suid-Afrika se deelname aan die Tweede Wêreldoorlog
Historia: amptelike orgaan. Volume 57 #2. p. 68-103.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2012)
See this publicationVoor 1652 - vakhistorici se interpretasies van die vroeë Suid-Afrikaanse geskiedenis
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #65. p. 1-22.

Periodical articleDe Villiers, Johan (2012)
Geskiedeniswetenskap en die nuwe Suid-Afrika: moet die Suid-Afrikaanse geskiedenis herskryf word? = The discipline of history and the new South Africa: should South African history be re-written?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 196-208.

Periodical articleDu Plessis, Lourens (2012)
Die wonder van grondwetmatige Afrikaans = The wonder of constitutionalist Afrikaans
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 337-351.

Periodical articleFroneman, Johannes D. (2012)
Op weg na 'n sensasionele populistiese gemeenskapspers? = Towards a sensational populist community press?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 221-235.

Periodical articleGouws, H.S.; Froneman, Johannes D. (2012)
CV Bate, grondlegger van die 'Potchefstroom Herald'
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #63. p. 67-90.

Periodical articleKlee, Juan (2012)
See this publication'Multinational sport participation replaces apartheid sport in South Africa 1967-1978': the role of BJ Vorster and PGJ Koornhof
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #64. p. 155-170.

Periodical articleKleynhans, E. (2012)
Die effek van dalende goudmynproduksievlakke op indiensname in die Dr. Kenneth Kaunda-distriksmunisipaliteit = The effect of declining goldmine production levels on employment in the Dr. Kenneth Kaunda District Municipality
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #4. p. 678-703.

Periodical issueKoch, Jerzy (ed.) (2012)
Themed edition: J.M. Coetzee in Poland
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 7. p. 9-134.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2012)
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaat sektor = A preliminary impact study of a university, school and private sector partnership project: hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 397-414.

Periodical articleOosthuizen, Gerhard J.J. (2012)
Operasies Chuva en Moduler (fase1): 'n waardering van die SAW-UNITA-bondgenootskap, Mei tot Oktober 1987
Historia: amptelike orgaan. Volume 57 #2. p. 378-415.

Periodical articlePauw, J.C.; Van der Walt, Marika (2012)
'n Wending in voorkeurverkryging = A turn in preferential procurement
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 352-365.

Periodical articleSevenhuysen, Karina (2012)
See this publicationSwart stedelike behuisingsverskaffing in Suid-Afrika, ca. 1923-1948: 'Wanneer meer minder kos', finansiële verliese versus welsyns- en gesondheidswinste
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #64. p. 105-129.

Periodical articleStolz, Wessel; Crous, Marius (2012)
See this publication'Oor monnemente gepraat': die Campanile in Port Elizabeth
Tydskrif vir letterkunde. Volume 49 #2. p. 51-59.

Periodical articleTerblanche, H.O. (2012)
See this publicationAmsterdam as 'n anti-apartheidstad
Historia: amptelike orgaan. Volume 57 #2. p. 150-181.

Periodical articleVan der Mescht, Heinrich (2012)
Die konteks van die Koninklike Toonkuns-akademie in München en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1902-1909 = The context of the Royal Academy of Music in Munich and its South African born students, 1902-1909: Mabel Wuesto, Vera de Villiers, Daisy Bosman en Irma Lohner
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 451-471.

Periodical articleVan der Schyff, Elmarie (2012)
See this publicationSouth African mineral law: a historical overview of the State's regulatory power regarding the exploitation of minerals
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #64. p. 131-153.

Periodical articleVan der Waldt, Gerrit (2012)
Samewerkende regering en munisipale dienslewering = Co-operative government and municipal service delivery: realiteite en uitdagings
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 366-381.

Periodical articleVan Eeden, Elize S. (ed.) (2012)
Spesiale tema: grondberaad )
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #4. p. 487-580.

Periodical articleVan Jaarsveld, Anthea (2012)
Van roman na film: geen 'Disgrace' vir J.M. Coetzee: 'n onderzoek na die proses van filmverwerking = From novel to film: no 'Disgrace' for J.M. Coetzee: an investigation into the process of film adaptation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #2. p. 307-321.

Periodical articleVan Wyk, André; Bisschoff, Christo (2012)
'n Meetinstrument om die beeld van 'n sekondêre skool te bepaal = A measuring instrument to determine the image of a high school
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 415-434.

Periodical articleVisser, Karen; Pisani, Kobus du (2012)
Die vestiging van Skanskopeiland-besproeiingnedersetting as 'n mylpaal in selfwerksame armoedeverligting
Historia: amptelike orgaan. Volume 57 #1. p. 103-126.

PeriodicalWar Museum of the Boer Republics, South Africa (2012)
Die Anglo-Boereoorlog joernaal = The Anglo-Boer War journal
Faunasig: Oorlogsmuseum van die Boererepublieke = War Museum of the Boer Republics.

Periodical articleBarkhuizen, M.; Steyn, H.J. (2011)
Die moontlike verandering van Uitkomstgebaseerde Onderwys in die grondslagfase-klaskamer = The possible change of Outcomes-based Education in the foundation phase classroom
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 36-52.

Periodical articleBeckmann, Johan (2011)
Onderwys in Suid-Afrika van 1961 tot 2011: tussen twee paradigmas en ontwykende ideale = Education in South Africa from 1961 to 2011
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 507-532.

Periodical articleBrink, André (2011)
Ground Zero: die Suid-Afrikaanse literêre landskap ná apartheid
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 6 #1. p. 9-22.

Periodical articleDu Pisani, J.A. (2011)
Grond en transformasie: historiese konteks en oorsig van die proses van grondhervorming, 1994-2010 = Land and transformation: historical context and outline of the process of land reform, 1994-2010
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 178-201.

Periodical articleEngelbrecht, Lambert (2011)
Die ACVV as welsynspionier: van welsyn vir armblankes tot eietydse uitdagings vir inklusiewe ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk = The ACVV as welfare pioneer
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 597-612.

Periodical articleFourie, Johan; Von Fintel, Dieter (2011)
'n Ongelyke oes: die Franse Hugenote en die vroeë Kaapse wynbedryf = An unequal harvest: the French Huguenots and early Cape wine-making
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 332-353.

Periodical articleHendrich, Gustav (2011)
Vereniger en opheffer: die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Rhodesië (1890-2007)
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #62. p. 155-177.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2011)
Die variëteite van Afrikaans as draers van identiteit: 'n sosiokulturele perspektief = The varieties of Afrikaans as carriers of identity
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 758-777.

Periodical articleLessing, A.C.; De Witt, M.W. (2011)
Stemme uit die Suid-Afrikaanse Onderwysunie-geledere oor dissipline = Voices from the ranks of the South African Teachers Union on discipline
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 403-418.

Periodical articleMoon, Jihie (2011)
See this publicationHybridische zelfpositionering en performance in Breytenbachs reisverhalen
Tydskrif vir letterkunde. Volume 48 #2. p. 71-92.

Periodical articleOberholzer, Gerhard (2011)
Suid-Afrikaanse immigrasie na Australië: 'n interdissiplinêre narratiewe studie = South African immigration to Australia
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 304-318.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2011)
Die Konferensie van Kabwe en die ANC/SAKP se gewapende stryd = The conference of Kabwe and the ANC/SACP's armed struggle
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 551-574.

Periodical articleSmit, Flip (2011)
Demografie - die toekoms wat reeds gebeur het: wêreldtendense met spesiale verwysing na Suid-Afrika
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 86-100.

Periodical articleSnyman, Maritha; Penzhorn, Cecilia (2011)
Leser en konteks: 'n resepsiestudie oor Afrikaanse romanselesers = Reader and context: a reception study of Afrikaans romance readers
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 238-250.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2011)
Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie = The representation of the past in representative Afrikaans prose works
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #2. p. 680-697.

Periodical articleVan der Merwe, Barend; Oelofse, Marietjie (2011)
Teologiese twis rondom sinodale koersveranderinge in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1982-1990
Historia: amptelike orgaan. Volume 56 #2. p. 154-168.

Periodical articleVan Niekerk, Jacomien (2011)
See this publicationVerstedeliking, Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks
Tydskrif vir letterkunde. Volume 48 #2. p. 50-70.

Search: la=Afrikaans
Found: 939 Record 1-100 Next Last

Previous page New search