Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: la=Afrikaans
Found: 939 First Previous Record 901-939

Periodical articleSmith, P.E.S. (1962)
Die opvoedkundige, sosiale en geestelijke ontwikkeling van die Transkei
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 14 #2. p. 83-102.

Periodical articleVisser, A.J. (1962)
Die ontwikkeling van die grensgebiede met speciale verwysing na die Transvaal
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 14. p. 248-263.

Periodical articleWalt, A.J.M. van der (1962)
Konstitusionele ontwikkeling in die transkei
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 14 #1. p. 29-42.

Periodical articleCronje, G. (1961)
Die IndiŽrprobleem in die Transvaal
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 1. p. 41-53.

Periodical articleJooste, C.J. (1961)
Die maatskaplike en ekonomiese posisie van die kleurlinge en IndiŽrs
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 15 #2. p. 112-118.

Periodical articleJooste, J.C. (1961)
Die maatskaplike en ekonomiese posisie van die kleurlinge en IndiŽrs
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 13 #2. p. 112-118.

Periodical articleNeethling, J.C. (1961)
Die blanke bewoning van die platteland
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 12 #2. p. 95-102.

Periodical articleErasmus, D.P. (1960)
See this publicationMoontlike ontwikkelingsprogram vir die vernaamste produksietakke (met uitsondering van die sekondÍre nywerheid) in Betsjouanaland protektoraat
Abstract presentSouth African Journal of Economics. Volume 28 #3. p. 234-246.

Periodical articleErasmus, D.P. (1960)
See this publicationDie ekonomiese belangrikheid van trekarbeid vir Betsjoeanaland protektoraat
Abstract presentSouth African Journal of Economics. Volume 28 #1. p. 35-46.

Periodical articleJoubert, W.A. (1960)
Die staatkundige ontwikkeling van die Bantoegebiede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 12 #1. p. 36-50.

Periodical articlePepler, L.A. (1960)
Landbou-ontwikkeling in die Bantoetuistes
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 12 #1. p. 3-21.

Periodical articleScholtz, G.D. (1960)
Die IndiŽr-vraagstuk in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 11 #2. p. 145-158.

Periodical articleEloff, J.F. (1959)
Tempo van ekonomiese ontwikkeling in die Bantoegebiede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 10 #2. p. 56-61.

Periodical articleHolleman, J.F. (1959)
Die bantoehuwelik op die kruispad
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 11. p. 82-117.

Periodical articleOlivier, N.J.J. (1959)
Ons stedelike Naturellebevolking
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 10 #2. p. 33-45.

Periodical articlePotgieter, J.F. (1959)
'N sosiografiese studie van enkele afgesondere gemeenskappe in die distrikte Marico en Waterberg
Abstract presentTydskrif vir maatskaplike navorsing. Volume 10. p. 47-56.

Periodical articleSchmidt, J.J. (1959)
Die huweliksluiting onder die Bantoe in die stedelike woongebied binne die munisipaliteit van klerksdorp
Abstract presentTydskrif vir maatskaplike navorsing. Volume 10. December. p. 79-101.

Periodical articleAnonymous (1958)
Die wetsontwerp op afsonderlike universiteitsopleiding
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 9 #3. p. 91-102.

Periodical articleKloppers, H.P. (1958)
Bantoe-owerhede en Stambestuur
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 9 #3. p. 103-116.

Periodical articleSchumann, C.G.W. (1958)
See this publicationDie huidige taak van die ekonoom met spesiale verwijsing na Suid-Afrika
Abstract presentSouth African Journal of Economics. Volume 26 #3. p. 165-174.

Periodical articleBrinkman, H.J. (1957)
Universitaire apartheid in Zuid-Afrika
Abstract presentZuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Volume 31 #5. p. 63-64.

Periodical articleDuvenage, D. (1957)
Nie-blanke arbeid as een van die kernvraagstukke in ons rasseverhoudinge
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 9 #1. p. 3-11.

Periodical articleFranzsen, D.G. (1957)
See this publicationDie plek van plaaslike bestuursliggame in die eonomiese lewe van die unie
Abstract presentSouth African Journal of Economics. Volume 25 #1. p. 25-35.

Periodical articleKoornhof, P.G.J. (1957)
Aparte universiteitsopleiding vir die Bantoe
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 8 #2. p. 77-84.

Periodical (1956)
See this publicationHistoria: amptelike orgaan
Pretoria: Historiese Genootskap van Suid-Afrika.

Periodical articleBruwer, J.P. (1956)
Boekgids i.v.m. rasse-aangeleenthede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 8 #1. p. 43-47.

Periodical articleCoetzee, W.N. (1956)
Enkele gedagtes oor die wet op Bantoe-Owerhede
Abstract presentBantoe: An Informal Publication of the Department of Native Affairs. #2. p. 58-66.

Periodical articleHolleman, F.D. (1956)
Naturelle-administratie in die Belgiese Kongo
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 7 #3. p. 106-119.

Periodical articleOlivier, N.J.J. (1956)
Die taak van ons Afrikaanse universiteite in verband met rasse-aangeleenthede
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 8 #1. p. 33-40.

Periodical articleRautenbach, C.H. (1956)
Universitere onderwijs in Pretoria
Abstract presentZuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Volume 33 #1. p. 6-7.

Periodical articleEgmond, M.J. van (1955)
Wanneer kan een niet-zelfregerend gebied geacht worden zelfregering te hebben bereikt?
Abstract presentIndonesiŽ: tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied. Volume 8 #4. p. 321-351.

Periodical articleNiekerk, J.J. van (1955)
Bantoegebiede in die unie van Suid-Afrika
Abstract presentBantoe: An Informal Publication of the Department of Native Affairs. #7. p. 47-51.

Periodical articleRaedel, F.E. (1955)
See this publicationOor die struktuur van die Suid-Afrikaanse koŲperatiewe beweging
Abstract presentSouth African Journal of Economics. Volume 23 #1. p. 51-65.

Periodical articleWijk, E.B. van (1955)
Die kopulatiewe van Noord-Sotho
Kongo-overzee. Volume 21 #1. p. 71-95.

Periodical articleNienaber, G.S. (1953)
See this publicationKom die zoeloe I (li) hhashi uit engels
Abstract presentAfrican Studies. Volume 12 #1. p. 22-25.

Periodical articleEloff, J.F. (1952)
Die verandering en verval van die gesinslewe van die gesinslewe van die stedelike Bantoe
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 4 #3. p. 27-37.

Periodical (1951)
See this publicationTydskrif vir letterkunde: 'n tydskrif vir Afrika-letterkunde
Johannesburg: Afrikaanse Skrywerskring.

Periodical articleKingley, S.F. (1950)
Die oorname van die dienskontrakregistrasiestelsel deur plaaslike besture in Transvaal
Abstract presentTydskrif vir rasse-aangeleenthede. Volume 2 #1. p. 4-9.

Periodical (1830)
De Zuid-Afrikaan
Kaapstad: Smuts.

Search: la=Afrikaans
Found: 939 First Previous Record 901-939

Previous page New search