Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: la=Afrikaans
Found: 939 First Previous Record 101-200 Next Last

Periodical articleVenter, Albert (2011)
Essay: Die doodloopstraat van die Afrikaner-republiek van 1961 = The cul-de-sac of the Afrikaner Republic of 1961
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 533-550.

Periodical articleVisser, Wessel (2011)
Die vestiging van Solidariteit se Helpende Hand as 'n suksesvolle gemeenskaps gebaseerde welsynsorganisatie = The establishment of Solidarity's Helping Hand as a successful community based welfare organisation
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 21-35.

Periodical articleWessels, Andries (2011)
See this publicationIntertekstualiteit en modernistiese kompleksiteit in Henriette Grovť se Linda Joubert-romans
Tydskrif vir letterkunde. Volume 48 #2. p. 32-49.

Periodical articleBredenkamp, Francois (2010)
Die kontraktuele dimensie van grondwette: nuwe uitdagings vir Suid-Afrika? = The contractual dimension of constitutions
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 467-483.

Periodical articleCoetser, J.L. (2010)
Dramakroniek 2008-9 = Drama chronicle 2008-9
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 383-403.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2010)
Integrasieprosesse in die vroeŽ Kaapkolonie (1652-1795): binne vergelykende konteks - 'n historiografiese studie
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #59. p. 1-27.

Periodical articleGoosen, Danie (2010)
Oor die republikeinse gedagte: 'n oefening in herinnering
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 55 #2. p. 182-203.

Periodical articleGrobler, Jackie (2010)
Afrikaner- en Zoeloeperspektiewe op die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838 = Afrikaner and Zulu perspectives on the Battle of Blood River, 16 December 1838
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 363-382.

Periodical articleHendrich, Gustav (2010)
'Help ons bou': die Daisyfield-inrigting en die impak van sendingwerk en godsdienstige bearbeiding in 'n weeshuisomgewing in RhodesiŽ (1910-1948)
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #60. p. 1-20.

Periodical articleHoogenraad-Vermaak, Salomon; Verhoef, Grietjie (2010)
Die Suid-Afrikaanse sakegemeenskap se rol ten opsigte van politieke mobilisering in die aanloop tot 'n nuwe Suid-Afrika, 1980-1992
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 55 #2. p. 204-225.

Periodical articleJohn, Philip (2010)
See this publicationD.P.M. Botes, Marcel Duchamp, die Europese avant-garde en 'n literÍre definisie van plagiaat
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #2. p. 48-58.

Periodical articleKlee, Juan (2010)
'Die verwesenliking van 'n Afrikanerdroom': die stigting van die Randse Afrikaanse Universiteit, 1955-1968
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #60. p. 133-156.

Periodical articleKleyn, Leti; Marais, Johann Lodewyk (2010)
See this publicationWopko Jensma en die soeke na 'n nuwe (Suid)-Afrikaanse identiteit
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 5-24.

Periodical articleKlopper, Audrey; Nel, Carisma (2010)
Die ontwikkeling van 'n DBS-reeks ter ondersteuning van leesvaardighede = Development and integration of multimedia teaching and learning support material (LTSM) to support reading skills
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 541-558.

Periodical articleKrog, Antjie (2010)
See this publicationDie verkleurmannetjie(s) op Shaka: 'n vergelyking tussen D.J. Opperman en Thomas Mofolo
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #2. p. 5-18.

Periodical articleKroukamp, Hendri (2010)
Innoverende openbare sektoronderrig en opleiding in 'n ontwikkelende Suid-Afrika: die impak van en response op globalisering = Innovative public sector education and training in a developing South Africa: the impact of and responses to globalisation
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 157-168.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
'n Voorlopige ondersoek na die stand van onderwys in geselekteerde skole in die Wes-Kaap na 1994 = A preliminary investigation into the state of education after 1994 in selected schools in the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 520-540.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
Die interaktiewe leesbenadering: 'n alternatief vir tradisionele maniere van leesonderrig = The interactive approach to reading instruction: an alternative to traditional ways of teaching reading
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 104-118.

Periodical articleMalan, Koos (2010)
Die Grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole = The Constitution, education authorities and the road ahead for single medium Afrikaans schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 261-283.

Periodical articleOosthuizen, Gerhard J.J. (2010)
Die Suid-Afrikaanse Weermag en transgrensoperasie Moduler, fase 1: Die FAPLA-offensief teen UNITA, augustus-oktober 1987 [deel 1]. Die Suid-Afrikaanse Weermag en die 'stryd' om Cuito Cuanavale: fases 2, 3 en 4 van Operasie Moduler, oktober-desember 1987 [deel 2]
New contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #60. p. 43-61.

Periodical articleStassen, Nicol (2010)
Die Dorslandtrekke na Angola en die redes daarvoor (1874-1928)
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 55 #1. p. 32-54.

Periodical articleStell, Gerald (2010)
Afrikaanse spreektaalnormen en prescriptieve Afrikaanse normen: is er genoeg ruimte voor grammaticale diversiteit in het Standaardafrikaans? = Afrikaans speech norms and prescriptive Afrikaans norms: is there enough scope for grammatical diversity in Standard Afrikaans?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 418-443.

Periodical articleTerblanche, H.O. (2010)
Die Congregational Kerk in Uitenhage en die Groepsgebiedewet
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 55 #2. p. 226-242.

Periodical articleVan Coller, H.P.; Van Jaarsveld, A. (2010)
See this publicationDie spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering: (deel 1): (deel 2)
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #1. p. 25-40.

Periodical articleVan Coller, H.P. (2010)
'n Kritiese blik op enkele van die literÍre pryse van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = A critical assessment of a few of the literary prizes awarded by The South African Academy for Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 484-501.

Periodical articleVan der Merwe, J.P. (2010)
Die Afrikaner se belewing van transformasie en nasiebou in 'n postapartheid Suid-Afrika = The Afrikaner's experience of transformation and nation building in postapartheid South Africa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #3. p. 313-327.

Periodical articleVan der Walt, J.L. (2010)
Ubuntu-waardes: samelewings- en pedagogiese verwagtinge = Ubuntu values: societal and educational expectations
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 229-242.

Periodical articleViviers, S.; Boudler, J.M. (2010)
Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aangeleenthede = Sustainability reporting in the mining sector: identifying critical issues
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 66-86.

Periodical articleWessels, Buks (2010)
Dollarisering as ekonomiese oplossing vir die Zimbabwiese ineenstorting = Dollarisation as economic solution for the Zimbabwean demise
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 50-65.

Periodical articleWillemse, Hein (2010)
See this publicationS.V. Petersen in dialoog met sy intellektuele en sosiale omgewing
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 47 #2. p. 31-47.

Periodical articleWolhuter, C.C. (2010)
Die tanende aantreklikheid van die akademiese professie in Suid-Afrika = The diminishing attractiveness of the academic profession in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 141-156.

Periodical issueBarnard, Leo; RŲmer Heitman, Helmoed (eds.) (2009)
Grensoorlog 1966-1989 = Border war 1966-1989
Journal for Contemporary History. Volume 34 #1. 367p.

Periodical articleBisschoff, C.A.; Lotriet, R.A. (2009)
Die dienskwaliteit van die PUK rugby instituut = The service quality of the PUK Rugby Institute
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 266-286.

Periodical issueCoetzee, Ampie (ed.) (2009)
See this publicationBreyten Breytenbach ('70')
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 46 #2. 256p.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2009)
Was die Groot Trek werklik groot? 'n historiografiese ondersoek na die gevolge en betekenis van die Groot Trek = Was the Great Trek really great? A historiographical inquiry into the consequences and significance of the Great Trek
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 658-673.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2009)
Streeksgeskiedskrywing en koloniale verhoudinge: die Weskaapse platteland en die Karoo
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #58. p. 1-35.

Periodical articleDuvenhage, Andrť (2009)
Die ANC en die nasionale demokratiese rewolusie: polities strategiese perspektiewe = The ANC and the national democratic revolution: political and strategic perspectives
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 705-727.

Periodical articleEngelbrecht, L.K. (2009)
'n Benadering tot finansiŽle kwesbaarheidsreduksie: finansiŽle geletterdheidsopvoeding binne 'n maatskaplike ontwikkelingsparadigma = An approach to financial vulnerability reduction: financial literacy education within a social development paradigma
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 201-218.

Periodical issueFourie, Pieter J. (ed.) (2009)
Spesiale uitgawe: Vryheid van spraak
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #1. 180p.

Periodical articleLŁdemann, Winfried (2009)
Musiek en kulturele diversiteit in Suid-Afrika = Music and cultural diversity in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 639-657.

Periodical articleMoll, Johan (2009)
Kolonialistiese name van lande in Afrika voor en na uhuru = Colonial names of countries in Africa before and after uhuru
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 305-320.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2009)
Die ANC/SAKP in Angola: 'n gevallestudie rakende interne demokrasie
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 54 #1. p. 211-238.

Periodical articleSteyn, M.G.; Kamper, G.D. (2009)
Toekomsverwagtings onder die jeug van die bruin bevolkingsgroep in Suid-Afrika = Future expectations amongst the youth of the brown population group in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 688-704.

Periodical articleVan der Merwe, J.P. (2009)
Moraliteit as deel van Afrikanerwaardes = Morality as a part of Afrikaner values
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 235-248.

Periodical articleVan der Walt, Thomas; Nieman, Marietha (2009)
Vrouejeugboekskrywers oor die Ango-Boereoorlog: realisme en versoening na dekades van avontuur en nasionalisme = Women authors of youth fiction on the Anglo-Boer War: realism and reconciliation after decades of adventure and nationalism
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 674-687.

Periodical articleViljoen, Hein (2009)
Spesiale uitgawe: huldiging: T.T. Cloete
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #4. p. 550-623.

Periodical articleBarnard, Lianne (2008)
See this publicationKinderidentiteit, ras en seksualiteit in 'Ons is niet almal so nie' en 'Die reuk van appels'
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 45 #2. p. 87-100.

Periodical articleDe Klerk, P. (2008)
Taal, kultuur en ontspanning: die rol van die Algemeen-Nederlands Verbond in Kaapstad, 1995-2008
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #55. p. 67-91.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2008)
F. A. van Jaarsveld se 'Die ontwaking van die Afrikaanse nasionale bewussyn' na vyftig jaar = F. A. van Jaarsveld's 'The awakening of Afrikaner nationalism' after fifty years
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 338-356.

Periodical articleGiliomee, Hermann (2008)
Die enigma van Hendrik Verwoerd: 'n akademikus in die politiek
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #56. p. 81-103.

Periodical articleGrovť, Izak (2008)
Lewe-Ūn-werk: outobiografiek in Arnold van Wyk se musiek
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #1. p. 1-12.

Periodical articleHuman, Thys (2008)
See this publication'Jan de Dood en sy bende': vergestaltings van die dood in die romans van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 45 #2. p. 72-86.

Periodical articleJenkinson, A.G.; De Beer, M.; Alberts, Gino (2008)
Die rol van taal by sakeondernemings in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die Vrystaat en die Noord-Kaap = The role of language regarding the world of business in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 314-325.

Periodical articleKapp, Pieter (2008)
Die Akademie en opera
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #1. p. 13-22.

Periodical articleKruger, Freddie; Ladikos, Anastasios (2008)
Die ontwikkeling van 'n misdaadvoorkomingsmodel binne 'n kommersiŽle produksiegebied = The development of a crime prevention model within a commercial production area
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 439-453.

Periodical articleRoos, Vera; Van Rensburg, Esmť (2008)
'n Oorsigartikel oor tipes gesinsrituele en die simboliese betekenis daarvan vir jong volwassenes = A review article on types of family rituals and their symbolic meanings for young adults
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 477-492.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2008)
Die debat oor die posisie van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch: 'n ontleding = The debate about the position of Afrikaans at the University of Stellenbosch
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 292-313.

Periodical articleSteyn, Jean (2008)
Donkerder skakerings van blou = Darker shades of blue
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 412-438.

Periodical articleStrauss, D.F.M. (2008)
Transformasie en die regstaat (burgerstaat): tussen die Scylla van die herstel van begane onreg en die Charybdis van 'n ondemokratiese magstaatinhoud wat aan die slagspreuk 'verteenwoordigend van die demografie' gegee word
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #1. p. 58-77.

Periodical articleVan den Bergh, G.N. (2008)
'n Evolusie van die kern sakebuurt van Potchefstroom in 1880
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #55. p. 115-136.

Periodical articleVan der Merwe, J.P. (2008)
Waardes as kultuuraspek van die Afrikaner = Values as a cultural aspect of the Afrikaner
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 357-373.

Periodical articleVan Louw, Trevor; Waghid, Yusef (2008)
Die behoefte aan 'n multidimensionele benadering tot dissiplineprobleme op skool = The need for a multi-dimensional approach to the problem of discipline in schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 467-476.

Periodical articleVan Wyk, Annie (2008)
Die rol van die verligtes in die grondwetlike onderhandelinge, 1990-1994
Abstract presentHistoria: amptelike orgaan. Volume 53 #1. p. 197-225.

Periodical articleVenter, Albert (2008)
Die politieke oortuigings van Hans van Rensburg (1898-1966): kontinuÔteit en verandering
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #1. p. 41-57.

Periodical articleViljoen, Louise (2008)
Digterlike gesprekke met Van Wyk Louw = Poetic dialogues with Van Wyk Louw
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 267-291.

Periodical articleWagener, Pieter (2008)
Globalisering en 'n verdeelde gemeenskap in Suid-Afrika = Globalisation and a divided community in South Africa
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 401-411.

Periodical articleWolhuter, C.C.; Van Staden, J.G. (2008)
Bestaan daar 'n dissiplinekrisis binne Suid-Afrikaanse skole? Belewenis van opvoeders = Does a discipline crisis exist in South African schools?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 389-398.

Periodical articleBarnard, Riana (2007)
Die uitdaging van volhoubare groei: 'n perspektief op die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 2 #1. p. 77-86.

Periodical articleBester, Coen; Pienaar, Cobus (2007)
'n Organisasiediagnose van die doeltreffendheid van 'n menslike hulpbrondepartement binne 'n groot stedelike munisipaliteit
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 543-549.

Periodical articleBooyse, Johan; Swanepoel, Cassie (2007)
Opvattings oor onderwysverandering soos weerspieŽl in die metaforiese uitdrukkings van onderwysers
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 95-111.

Periodical issueDe Beer, Fanie (ed.) (2007)
Die verskynsel van geweld: besinninge, analises, oplossings
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. 136p.

Periodical articleDu Pisani, Kobus (2007)
NŠ die Waarheids- en Versoeningskommissie: uitdagings aan die historikus in 'n demokratiese Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 1-12.

Periodical articleDu Plessis, Theodorus (2007)
Een- of meertalige openbare tekens? Perspektiewe op die regulering van taalsigbaarheid en die Suid-Afrikaanse linguistiese landskap
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 550-567.

Periodical articleEngelbrecht, Schalk (2007)
Afrikaner-identiteit: 'n psigoanalitiese interpretasie
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 28-42.

Periodical articleGrundlingh, Albert (2007)
Die historiese in die hede: dinamika van die De la Rey-fenomeen in Afrikanerkringe, 2006-2007
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #53. p. 135-154.

Periodical articleKamper, Gerrit; Steyn, Miemsie (2007)
My toekoms in Suid-Afrika: perspektiewe en verwagtings van die Afrikaanssprekende jeug
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 516-530.

Periodical articleKapp, Pieter (2007)
Die Akademie en die Afrikaanse radio: 70
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 587-597.

Periodical articleKoch, Jerzy (2007)
See this publicationOor literÍre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 215-231.

Periodical articleOosthuizen, Gerhard J.J. (2007)
Die Bahurutshe van die Marico (Ramotshere Moiloa-distrik): stryd teen blanke oorheersing, 1852-1916
Abstract presentNew contree: a journal of historical and human sciences for Southern Africa. #54. p. 31-49.

Periodical articleOosthuizen, Lizebelle; Bouwer, Cecilia (2007)
Die moeder se vergestalting van die onderwyserrol in tuisskoolonderrig
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 66-80.

Periodical articleVan Niekerk, Jacomien (2007)
See this publicationBiografie in die pryslied: die bydrae van Antjie Krog naas twee Xhosa-pryssangers
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 29-45.

Periodical articleVan Zyl, Hannes (2007)
Aanpassing in die uitgewersbedryf: die geval van NB-Uitgewers rondom die millenniumwending
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 2 #1. p. 87-100.

Periodical articleViljoen, Louise (2007)
See this publicationAntjie Krog en haar literÍre moeders: die werking van 'n vroulike tradisie in die Afrikaanse poŽsie
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 5-28.

Periodical articleWessels, Buks (2007)
Perspektief op die onafhanklikheid van die Bank van Engeland, die Reserwebank van Nieu-Seeland en die Suid-Afrikaanse Reserwebank
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 13-27.

Periodical articleWillemse, Hein (2007)
See this publicationDie Swart Afrikaanse skrywersimposium: oorspronge en konteks
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 44 #2. p. 204-214.

Periodical articleWolhuter, Charl (2007)
Die akademiese professie in Suid-Afrika se belewing van die huidige rekonstruksie van die samelewing en die hoŽr onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 501-515.

Periodical issueBarnard, Leo; Steenkamp, Willem (eds.) (2006)
Grensoorlog 1966-1989 = Border war 1966-1989
Journal for Contemporary History. Volume 31 #3. 398p.

Periodical articleBarnard, Wilhelm S. (2006)
Suid-Afrika en die klimatologie van ras: grepe uit 'n vroeŽ 20ste eeuse omgewingsdiskoers
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #1. p. 138-153.

Periodical articleBotha, Elize; Roodt, P.H. (2006)
See this publicationDie Tagtigers en die 'Tydskrif vir Letterkunde': was daar 'n Tagtigerbeweging?
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 43 #1. p. 57-67.

Periodical articleCilliers, Louise; Retief, FranÁois P. (2006)
Geneeskundige bydraes uit Noord-Afrika in die Grieks-Romeinse era
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #1. p. 77-86.

Periodical articleCochrane, Neil (2006)
Uit in die kuberruim: enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay Litnet binne Suid-Afrikaanse konteks
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 1 #1. p. 127-145.

Periodical articleCoertzen, Pieter (2006)
Godsdiensvryheid: 'n uitdaging en geleentheid vir kerke en godsdiensgemeenskappe in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #2. p. 198-210.

Periodical articleCruywagen, W.A.; Prinsloo, D.; Tempelhoff, J.W.N. (2006)
Die waarde van genealogiese en familiegeskiedenis vir kultuurgeskiedenis in die Suid-Afrikaanse konteks
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #2. p. 184-197.

Periodical articleDe Klerk, Pieter (2006)
Die politieke beskouinge van Paul Kruger: interpretasies oor 'n tydperk van 125 jaar
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #2. p. 171-183.

Periodical articleDe Vries, Abraham H. (2006)
Wrede prag en angs
Werkwinkel: a Journal of Low Countries and South African Studies. Volume 1 #1. p. 167-179.

Periodical articleDe Wet, Corene (2006)
Bullebakkery: almal se probleem
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #1. p. 87-100.

Periodical articleDu Toit, Pierre (2006)
Regstellende aksie, menseregte en die openbare mening oor 'n goeiepraktyk-kode
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 498-514.

Periodical articleGeldenhuys, Deon (2006)
'n Internasionale perspektief op selfbeskikking in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 443-455.

Periodical articleGouws, Eldrie; Dicker, Anne-Mari (2006)
Onderwysers se belewing van indiensopleiding met betrekking tot die hersiene nasionale kurrikulumverklaring: 'n gevallestudie
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 416-427.

Periodical articleJohn, Philip (2006)
See this publicationDie mondelinge oorlewering oor Ruitertjie Ruiters, 'Leeu van die Langkloof'
Abstract presentTydskrif vir letterkunde. Volume 43 #2. p. 13-30.

Search: la=Afrikaans
Found: 939 First Previous Record 101-200 Next Last

Previous page New search