Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: pe=Humanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe
Found: 37 Record 1-37

Periodical articleLoggerenberg, E. van (1983)
Bevolkingskenmerke wat die Witwatersrand tipeer: 'n metodologiese en inhoudelike perspektief
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #4. p. 499-507.

Periodical articleKotzé, H.J. (1983)
Die politieke oortuigings van Suid-Afrikaanse volksraadslede
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #4. p. 481-494.

Periodical articleBrownlee, E.B.I. (1983)
The nursing student at the University of South Africa
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #4. p. 473-480.

Periodical articleSteenekamp, C.S. (1983)
Kulturele identiteite onder blanke Suid-Afrikaners: waarde-oriëntasies van Afrikaanssprekendes en Engelssprekendes
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #4. p. 431-440.

Periodical articleBeard, P.N.G. (1983)
The effect of moral intervention on different student population groups
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 355-363.

Periodical articleHaasbroek, D.J.P. (1983)
Natal's opposition to seperate representation for coloureds during 1950-1956
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 327-341.

Periodical articleLeibold, M. (1983)
Structural market changes and retailing strategy approaches
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 281-286.

Periodical articleOrpen, C. (1983)
Westernization as a moderator of the effect of job attributes on employee satisfaction performance
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 275-279.

Periodical articleBank, R. van der (1983)
Die verband tussen die toepassing van wetenskaplike personeelkeuringstelsels en die beroepsaanpassing en produktiwiteit van Kleulingwerkers
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 265-273.

Periodical articleLewis-Williams, J.D. (1983)
An ethnographic interpretation of a rock painting from Barkly East
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #3. p. 245-249.

Periodical articleHoar, R.N.M. (1983)
The assessment of aptitude in black school beginners
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #2. p. 175-179.

Periodical articleSmith, J.H. (1983)
Die rol van die Xhosa-ontwikkelingskorporasie in die industrialisering van Transkei en Ciskei
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #2. p. 141-149.

Periodical articleHirschmann, D. (1983)
The Ramabanta-Semonkong road project in Lesotho: a case study on community development and national planning
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #2. p. 135-140.

Periodical articleVan der Walt, I.N.A. (1983)
'N ondersoek na veranderinge in die produksiestruktuur van die Suid-Afrikaanse ekonomie gedurende die tydperk 1960-1975
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #2. p. 115-134.

Periodical articleOlivier, J. (1983)
Opvoedkundige betekenis van die eerste Afrikaanse taalbeweging
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 9 #1. p. 79-89.

Periodical articleJongh, M. de (1982)
Black urban broker
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #4. p. 335-347.

Periodical articlePretorius, J.W.M. (1982)
Navorsingsbevindinge: die problematiek van te vroeg skoolverlatende Blanke jeug in die RSA
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #4. p. 329-334.

Periodical articleSwanepoel, P.H. (1982)
Topikalisering in Afrikaans
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #4. p. 311-319.

Periodical articleBarnard, S.L. (1982)
Politieke orientering in die blanke Suid-Afrikaanse opposisie tussen 1958 en 1975
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #4. p. 303-309.

Periodical articleNel, P.A. (1982)
Household expenditure in the Republics of South Africa, Transkei, Bophuthatswana and Venda, 1975
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #3. p. 225-239.

Periodical articleHeyns, J. v.d. S. (1982)
A critique of budget presentation in South Africa
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #3. p. 199-212.

Periodical articleBuhrmann, Vera M. (1982)
Training, growth and development of Xhosa Amagqira
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #1. p. 59-67.

Periodical articleBoucher, M. (1982)
Foreigners at the Cape in the mid-eighteenth century
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 8 #1. p. 17-19.

Periodical articleVenter, J.D. (1981)
Die houdings van en houdingsveranderings by blanke Suid-Afrikaners ten opsigte van aborsie
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 7 #2. p. 131-141.

Periodical articleBooyens, Bun (1980)
Die warmbronwaterkultuur in die Afrikaanse volksgeneeskunde
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #4. p. 437-442.

Periodical articleVenter, H.C.A. (1980)
Some salient facts concerning educational development in the Rsa Until 1978
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #4. p. 431-435.

Periodical articleMuller, H.P. (1980)
Diens- en opleidingsprogramme vir die kleinen mediumgrootsakeman in Suid-Afrika
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #4. p. 425-430.

Periodical articleNel, A. (1980)
Some reflections on the possibility of formulating a philosophy of education for Black nations in Southern Africa
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #4. p. 393-401.

Periodical articleBacker, W. (1980)
'n tussenkülturele studie van werksmotivering
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #3. p. 291-301.

Periodical articleBeavon, K.S.O. (1980)
Structure of shopping nucleations in Northern Johannesburg
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #3. p. 271-289.

Periodical articleSchoonraad, M. (1980)
Sommige petrogliewe van die Magaliesmoot
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #3. p. 239-269.

Periodical articleSmedley, Linda (1980)
White attitudes and South Africa's chinese: a study of marginal status
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #2. p. 135-140.

Periodical articleOlivier, W.H. (1980)
Aspekte van burgerskap- en nasionaliteitsreëlings in state met besondere verwysing na die republiek van Suid-Afrika
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #2. p. 111-119.

Periodical articleBerg, D.J. van den (1980)
Black education: a new perspective on developing the potentialities of the Black pupil
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 6 #2. p. 97-110.

Periodical articleNorton, E. (1977)
Residential mobility in Greytown, Natal
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 4 #1. p. 81-85.

Periodical articleSchurink, W.J. (1977)
The differential incidence of violent crime in Pretoria
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 4 #1. p. 65-72.

Periodical articleLotter, J.M. (1977)
The effect of urbanization and education on the fertility of blacks in South Africa
Abstract presentHumanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe. Volume 4 #1. p. 21-28.

Search: pe=Humanitas: tydskrif vir navorsing in die geesteswetenskappe
Found: 37 Record 1-37

Previous page New search