Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Book Book Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Decentralisatie van kleinschalige bedrijvigheid in Kassala, Soedan
Author:Post, JohanISNI
Year:1989
Issue:50
Pages:105
Language:Dutch
Series:Verkenningen in planologie en demografie
City of publisher:Amsterdam
Publisher:Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam
Geographic term:Sudan
Subjects:urban society
informal sector
small enterprises
Abstract:Dit rapport bevat de resultaten van een in 1987 uitgevoerde studie naar de mogelijkheden voor decentralisatie van economische aktiviteiten in Kassala, Soedan. Het vormt het logische vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek naar de ontwikkeling van de bedrijvigheid in het stadscentrum. Centraal staat de vraag naar de voor- en nadelen van bedrijfsvestiging in één van Kassala's subcentra of ergens onafhankelijk in de woonwijk. Speciale aandacht is besteed aan de bestaanssituatie van de ondernemers en de huishoudens waartoe zij behoren. Een beoordeling van een vestigingsplaats vanuit dit bestaansperspectief is realistischer dan een beoordeling louter en alleen van uit het wel en wee van het bedrijfje als zodanig. Voorts is een analyse verricht van het ruimtelijke koopgedrag van de consumenten en van hun voorkeuren t.a.v. de verdere ontwikkeling van het lokale distributienetwerk. Het onderzoek mondt uit in een serie concrete beleidsaanbevelingen.
Views