Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Dienslewering: 'n vergelykende perspektief met verwysing na die inheemse Tswanareg en die Suid-Afrikaanse gemene reg
Author:Vorster, L.P.ISNI
Year:1990
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:13
Issue:4
Pages:149-158
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Bophuthatswana
Subjects:Tswana
customary law
labour contracts
Abstract:Die verskynsel van dienslewering by 'n aantal Tswanastamme in die Republiek van Bophuthatswana word vergelyk met die gemeenregtelike dienskontrak in die Suid-Afrikaanse reg. Eers word die Suid-Afrikaanse en die inheemse Tswanaregstelsels geklassifiseer aan die hand van faktore soos prosedure, beginsels, instellings, tegnieke en graad van spesialisatie. Daarna word die algemene regsvereistes vir 'n geldige verbintenisskeppende ooreenkoms oorweeg. Dit word gevolg deur 'n bespreking van die verskynsel van dienslewering onder die toesig en beheer van 'n ander met 'n aanduiding van ooreenkomste en verskille tussen die betrokke regstelsels. Besondere aandag word gegee aan die voorkoms van die verskynsel van dienslewering, aan die verpligtinge van die werknemer en die werkgewer, aan die beŽindiging van die kontrak, en aan regsmiddele by kontrakbreuk. Bronnelys, samevatting ook in Engels.
Views