Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Geesbesetting onder geestesmediums by die Nkuna van Ritavi (Gazankulu)
Authors:Matthews, R.E.
Boonzaaier, C.C.ISNI
Year:1991
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:14
Issue:1
Pages:15-23
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Gazankulu
Subjects:spirit possession
African religions
Tsonga
Abstract:Geesbesetting en die bepaling van normaliteit en abnormaliteit by die Nkuna van die Ritavi 2-distrik, 'n Tsongastam wat tot die Dzongasprekendes in Gazankulu, Suid-Afrika, behoor, is nagevors deur deeglike onderhoudvoering en die gebruik van die Rorschachtoets. Die toetsresultate het gunstig vergelyk met die klinies-sielkundige indrukke tydens onderhoude. Hiervolgens is geestesmediums heel normale mense. Dit was egter die oordeel van die navorsers dat geestesmediums tydens die manifestasie van 'n gees nie normaal is nie. Die inheemse behandeling van 'n geestesmedium is daarop gerig om die gees te akkomodeer eerder as om dit uit te dryf. Meer as een vooroudergees kan dieselfde individu beset. Die besettende geeste is nie net tot familiegeeste beperk nie, maar kan hulle oorsprong ook buite die Nkunastam hÍ. InisiŽring in die amp van geestesmedium verhef 'n persoon tot 'n statusposisie bo die van gewone stamlede. Die hoŽ voorkoms van geesbesetting by die Nkuna hou klaarblyklik direk verband met akkulturatiewe spanningsdruk vanweŽ die invloed van die Westerse kultuur. Samevatting ook in Engels, verwysings.
Views