Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database

Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Dissertation / thesis Dissertation / thesis Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Dienstencentra en rurale ontwikkeling: een onderzoek naar het aanbod en gebruik van overheidsdiensten in Mali, West Afrika
Author:Teeffelen, Pieter vanISNI
Year:1992
ISSN:0169-4839
Issue:138
Pages:247
Language:Dutch
Series:Nederlandse geografische studies
City:Utrecht
Publisher:Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
ISBN:9068091484
Geographic term:Mali
Subjects:service industries
public sector
dissertations (form)
Abstract:Het onderzoek voor deze studie vond plaats in Mali in de districten DjennÚ, San, Tominian en Koutiala, gedurende vier veldwerkperiodes tussen 1980 en 1988. De doelstelling van de studie is vierledig. Ten eerste beoogt de studie een beeld te geven van de publieke diensten die in het onderzoekgebied worden aangeboden. De verschillende typen diensten worden ge´nventariseerd en er wordt nagegaan hoe ze werken. De tweede doelstelling is het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de diensten. Hierbij wordt de intensiteit van het gebruik van de verschillende diensten onderzocht en wordt nagegaan of en hoe er bij het gebruik differentiatie optreedt. De derde doelstelling is het krijgen van inzicht in de factoren die het gebruik van de diensten be´nvloeden, zoals afstand en de sociaal-economische karakteristieken van de plattelandsbevolking, (opleiding, beroep, welstand, marktgerichtheid). Ook de aard en kwaliteit van de geboden publieke diensten worden onderzocht, waarbij aandacht wordt geschonken aan administratieve diensten, 'sektorale' staatsorganisaties, rurale ontwikkelingsdiensten, medische diensten en scholen. Tenslotte beoogt de studie de mate van relevantie aan te geven van de 'rural centre planning' benadering voor de rurale ontwikkeling in een gebied met een zwakke economische structuur en een gering ecologisch potentieel.
Views