Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die oorsprongsgeskiedenis van die Bantoetaalsprekende mense van Suider-Afrika en die opvoedkundige betekenis daarvan
Author:Van der Walt, J.L.
Year:1991
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:31
Issue:3
Pages:232-247
Language:Afrikaans
Geographic term:Southern Africa
Subjects:ethnogenesis
Bantu-speaking peoples
myths
Abstract:Omdat daar geen primÍre werke beskikbaar is nie, maak die skrywer gebruik van andere bronne om die oorsprongsgeskiedenis van die Bantoetaalsprekende mense van Suider-Afrika te rekonstrueer: mites, volksverhale, legendes, raaisels, oorlewerings en tradisies; rekonstrukties wat in die vorm van herkomsteorieŽ saamgestel is en gegewens wat opgelewer is deur die taalkunde. In hierdie artikel word ten eerste 'n oorsig gegee van die gesigspunte oor die herkomsgeskiedenis van die swartes soos dit uit die mites, legendes en oorleweringe van die mense self blyk (die biesie- of rietbosmite, die mite van die gat in de grond) en ten tweede word 'n oorsig gegee van die mees gangbare teorieŽ aangaande hulle oorsprong/herkoms in prehistoriese tye (die 'Hamitiese teorie', die Sahelkorridorteorie, die Kongokomteorie). Uiteindelik word die opvoedkundige implikasies en betekenis van hierdie herkomsgeskiedenis gegee. Die oorsprongsgeskiedenis van die swartes gaan, anders as wat dikwels gemeen word, heelwat verder terug as die volksplanting van die blankes aan die Kaap die Goeie Hoop. Bronnelys, samevatting in Engels.
Views

Cover