Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die inheemse kontrak en die grondslag van kontraktuele gebondenheid in die inheemse reg van die Bakwena ba Mogopa van Hebron
Author:Whelpton, F.P. van R.ISNI
Year:1992
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:15
Issue:3
Pages:61-67
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Bophuthatswana
Subjects:Kwena
customary law
law of contract
Abstract:In hierdie artikel word die inheemse kontrak as regsverskynsel aan die hand van standpunte uit die beskikbare literatuur in oŽnskou geneem en die grondslag van kontraktuele aanspreeklikheid in die inheemse reg van die Kwena ba Mogopa van Hebron in die Odi I distrik van Bophuthatswana (Suid-Afrika) bepaal. Met die fokus op die aard van die kontrak word daarop gewys dat die onderliggende doelwit en gevolge daarvan nie dieselfde is as by Westerse regstelsels nie. Daar vloei alleen 'n verbintenis uit 'n afspraak voort wanneer een van die kontrakspartye ingevolge 'n afspraak gepresteer het, dit wil sÍ in terme van die afspraak iets gelewer, gedoen of nie gedoen het nie. 'n Blote afspraak gee dus nie aanleiding tot enige regsgevolge nie. Bronnelys, samevatting ook in Engels.
Views