Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Konflik in die Suid-Afrikaanse samelewing, en die rol van taal
Author:Webb, V.N.ISNI
Year:1992
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:32
Issue:2
Pages:104-123
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:social conflicts
ethnicity
language policy
Abstract:Hoewel die oorsake van taalkonflik in Suid-Afrika nog nie deurtastend nagegaan is nie, is dit waarskynlik dat die oorsake daarvan gevind sal word in kulturele spanninge en die vrees vir die bedreiging van sosiokulturele identiteit, sosio-ekonomiese en politieke ongelykhede en die statutęre blokkering van opwaartse mobiliteit. Die bestaan van Standaardafrikaans (Kaapse Afrikaans) en Niestandaardafrikaans (Oranjerivierafrikaans of Noordwestelike Afrikaans) illustreer die aard van taalkonflik as probleem in Suid-Afrika. As bron van taalkonflik in 'n postapartheid Suid-Afrika kan genoemd word die moontlikheid van etniese konflik en die keuse van Engels as enigste nasionale amptelike taal. Daar is drie voorwaardes vir die hantering van taalkonflik in Suid-Afrika in die toekoms: die herstrukturering van die bestaande Suid-Afrikaanse samelewing waarin sosiale en ekonomiese mobiliteit vir almal beskikbaar is; die beplanning van die talebestel só dat dit inpas by 'n toekomstige nasionale ideologie; en die hantering van die taalbeplanningsaksie op só 'n wyse dat die aksie legitimiteit het. Bronnelys, note, samevatting in Engels, verwysings.
Views
Cover