Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:VIGS-politiek in Suid-Afrika: 1987-1992
Authors:Sadie, Y.ISNI
Van Aardt, M.ISNI
Year:1991
Periodical:Politikon: South African Journal of Political Studies
Volume:19
Issue:3
Pages:81-100
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:health policy
AIDS
External link:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02589349208704978
Abstract:Teen 30 Junie 1992 was daar 1316 gerapporteerde gevalle van VIGS (verworwe immuniteitgebreksindroom, AIDS) in Suid-Afrika teenoor 318 gevalle in 1990, terwyl 400 mense per dag met die HIV besmet word. Tot dusver is VIGS-politiek in Suid-Afrika grootliks deur politieke wetenskaplikes geÔgnoreer. Die doel van hierdie artikel is om die politieke aard van die VIGS-vraagstuk in Suid-Afrika oor die afgelope vyf jaar te ontleed. Daar word veral aandag geskenk aan die verpolitisering van VIGS en aan die wyse waarop VIGS deur besluitnemers aangespreek word. VanweŽ die verpolitisering van diť siekte word die regering se VIGS-beleid vanuit linkse en regse politieke kringe gekritiseer. Op grond hiervan word die kritiek teen die regering se beleid in hierdie artikel bespreek. Vir die doel van hierdie studie word drie fases in die regering se hantering van VIGS onderskei, elk met sy eie kenmerke en probleme. Die eerste fase, wat gekenmerk was deur 'n bewusmakingstrategie onder die breŽ bevolking, het vanaf ongeveer 1987 tot November 1991 geduur. Die tweede fase, wat geduur het vanaf Desember 1991 tot ongeveer Julie 1992, was grootliks gemik op 'n gedragsveranderingstrategie. 'n Derde fase waarin voortgebou word op die voriges, maar waarin 'n sorg- en ondersteuningsdimensie ingesluit word, is in Augustus 1992 van stapel gestuur. Ten slotte word 'n evaluering van die VIGS-problematiek in Suid-Afrika aangebied. Bronnelys, note, samevatting in Engels, verwysings.
Views
Cover