Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Vrouwen en voedingsvoorlichting: een case-study uit Burkina Faso
Authors:Kers, Josan
Zeldenrust, InekeISNI
Year:1991
Periodical:Medische antropologie: tijdschrift over gezondheid en cultuur
Volume:3
Issue:2
Pages:263-275
Language:Dutch
Geographic term:Burkina Faso
Subjects:women
nutrition education
External link:http://tma.socsci.uva.nl/03_2/kers.pdf
Abstract:Voedingsvoorlichting is een veelgeprezen en frequent toegepaste methode in de strijd tegen kwalitatieve ondervoeding bij jonge kinderen. De voorlichting wordt vrijwel altijd gegeven aan de vrouwelijke verzorger, meestal de moeder. Willen voedings- en andere voorlichtingsprogramma's succes hebben, dan zullen ze gebaseerd moeten zijn op de sociale, economische en culturele ruimte die vrouwen tot hun beschikking hebben. Dit kan gebeuren door een beter inzicht te verkrijgen in hun situatie en door daadwerkelijke participatie van de bevolking in de gezondheidszorg. Uit dit artikel blijkt echter de complexiteit en de veelheid aan factoren die het toepassen van voedingsvoorlichting beïnvloedt. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat in 1989 is gedaan naar het effect van voedingsvoorlichting bij de Mossi in Burkina Faso, zoals deze gegeven wordt op de Centres de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN's) in de provincie Yatenga. Na een opsomming van enkele randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden wil een vrouw in staat zijn de voedingsadviezen op te volgen, worden de factoren besproken die direct in relatie bleken te staan met het wel of niet opvolgen van de adviezen (begrip t.a.v. de voedingsvoorlichting, bekendheid met het verschijnsel ondervoeding en het hebben van oudere kinderen). Tenslotte worden voorkomende misvattingen over het succes van voedingsvoorlichting besproken. Bibliogr., noten, samenv. in het Nederlands en Engels (p. 382).
Views