Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het gevecht om Mau Mau: censuur en geschiedenis in Kenia
Author:Brinkman, I.ISNI
Year:1993
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:12
Issue:1
Pages:43-54
Language:Dutch
Geographic term:Kenya
Subjects:political conditions
Mau Mau
Abstract:De Mau Mau beweging is een veelbesproken en controversieel onderwerp. De felle discussies rond deze opstand zijn niet alleen het gevolg van de complexiteit van het fenomeen Mau Mau. De verschillende visies op Mau Mau komen namelijk mede voort uit belangentegenstellingen. In postkoloniaal Kenia is de interpretatie van de Mau Mau geschiedenis een wapen in een politiek-ideologische strijd geworden, waarbij de feitelijke geschiedenis van Mau Mau niet van belang is. Het politieke beleid na de dekolonisatie, de machtsstrukturen in het huidige Kenia en de verdeling van de beschikbare middelen vormen de achtergrond waartegen de discussie over Mau Mau moet worden gezien. Bij de bestudering van deze discussies valt op dat niet alle visies op Mau Mau dezelfde speelruimte krijgen in Kenia. Sommige visies worden door de Keniase regering op ondubbelzinnige wijze bevoordeeld, terwijl andere interpretaties niet worden getolereerd. Dit artikel behandelt de regeringsvisie op Mau Mau, de mening van een groep conservatieve intellectuelen en die van radikale intellectuelen. Tenslotte wordt uitgelegd hoe een open en vrij debat over Mau Mau wordt belemmerd door de Keniase regering. Noten.
Views