Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Democratisering en crisis in Kameroen
Authors:Bessem, FrankISNI
Fisiy, Cyprian FonyuyISNI
Year:1993
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:12
Issue:3
Pages:48-58
Language:Dutch
Geographic term:Cameroon
Subjects:democracy
economic recession
economic policy
Abstract:Kameroen verkeert al ruim drie jaar in een politieke crisis. De roep om democratische hervormingen gaat gepaard met een algemeen ongenoegen over de politieke en economische situatie in het land. Als oorzaken van de economische crisis in Kameroen kunnen genoemd worden: de instorting van de prijzen voor koffie en cacao op de wereldmarkt in 1984; de daling van de aardolieprijs op de wereldmarkt in 1987; en de te hoge overheidsuitgaven, veroorzaakt door een te groot bureaucratisch apparaat. In 1989 werd een accoord bereikt met de Wereldbank en het IMF over structurele aanpassing van de economie. Dit nieuwe beleid had verstrekkende gevolgen voor de bevolking: de werkloosheid, met name in de steden, steeg, en politieke onvrede werd geuit in protesten en acties. Snel werd duidelijk dat wat als economische crisis begon eigenlijk een management-crisis was. De roep om democratie en een meerpartijenstelsel werd luider. De politieke hervormingen die werden ondernomen, gaven aan dat de overheid wel enige bereidheid had om veranderingen door te voeren, maar een uitgewerkt programma van democratisering en institutionele hervormingen kwam niet van de grond. Verder heeft de vorming van een meerpartijenstelsel een aantal verontrustende ontwikkelingen opgeroepen: een toenemende tribalisering van de (partij)politiek en een afnemende autoriteit van traditionele heersers. Noten, ref.
Views