Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:'Bury my bones but keep my words': geschiedenis en oraliteit in Afrika
Author:Brinkman, IngeISNI
Year:1993
Periodical:Groniek: onafhankelijk Gronings historisch studentenblad
Volume:27
Issue:122
Pages:9-20
Language:Dutch
Geographic term:Africa
Subjects:historiography
oral history
Abstract:In dit artikel bespreekt de auteur een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden van orale bronnen voor de geschiedschrijving aan de hand van discussies over oraliteit, schrift en geschiedenis in Afrika. In plaats van het adagium 'roeien met de riemen die je hebt', dat dikwijls met 'oral history' wordt geassocieerd, zou het zinniger zijn het dynamische en levendige karakter van orale bronnen te erkennen, met alle methodologische problemen en perspectieven van dien. In dit kader benadrukt de auteur dat er van een universele methodologie voor orale literatuur geen sprake kan zijn en dat haar bruikbaarheid voor de geschiedbeoefening niet algemeen te beoordelen is. Noten.
Views