Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Kleio heeft nog geen Afrikaanse kleren: het geschiedenisonderwijs in Afrika
Author:Obdeijn, H.L.M.ISNI
Year:1993
Periodical:Groniek: onafhankelijk Gronings historisch studentenblad
Volume:27
Issue:122
Pages:21-32
Language:Dutch
Geographic term:Africa
Subjects:history education
historiography
Abstract:Dit artikel behandelt de dienstbaarheid van de Afrikaanse historiografie aan het geschiedenisonderwijs in Afrika in de postkoloniale periode. Zowel de inhoud als de wijze van overdracht van de door de geschiedbeoefening gegenereerde kennis vormden voor de onafhankelijke staten in Afrika een niet gering probleem. Een periode van versnippering mondde uit in talloze weinig geslaagde pogingen op nationaal niveau om te komen tot afrikanisering van het geschiedenisonderwijs. Deze pogingen waren echter geen succes en het was de UNESCO die in 1964 het initiatief nam tot een nieuwe benadering. De UNESCO uitgave van de 'General History of Africa' wordt door velen gezien als een goede basis en inspiratiebron voor een nieuwe generatie onderwijsprogramma's en schoolboeken. Noten.
Views