Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database

Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Lektiese verskynsels in die Afrikaanse volkslied
Author:Burden, Matilda
Year:1993
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:33
Issue:3
Pages:153-164
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:Afrikaans language
African languages
songs (form)
Abstract:Die doel van hierdie artikel is om 'n aantal lektiese verskynsels wat in 'n bepaalde versameling Afrikaanse volksliedere voorkom, uit te wys. Lektiese verskynsels dui op variante vorme wat binne dieselfde taalgemeenskap kan bestaan. Vir hierdie ondersoek is 'n versameling van ongeveer 650 liedere wat deur bruin Afrikaanssprekendes gesing is, gebruik. Die skrywer ondersoek die verskille tussen die Kleurlingafrikaans van die liedere en Standaardafrikaans: verskille as gevolg van taalbe´nvloeding (die gebruik van Engelse woorde, Bantoewoorde, en Namawoorde), fonologiese verskille (deur assimilasie), leksikale verskille (die vorming van tweetalige woorde) en sintaktiese verskille (die geslag by die pronomen). Bronnelys, noot, samevatting in Engels.
Views

Cover