Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Kosmologiese betekenis van voedsel by swart psigiatriese pasiŽnte
Authors:Shuda, S.
Matthews, R.E.
Year:1988
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:11
Issue:4
Pages:174-181
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:patients
psychiatry
food
Abstract:Die primÍre doel van die studie was om navorsing te doen oor die algemene tradisionele en hedendaagse kosmologie van Swartes in Suid-Afrika ten einde die kosmologie van swart psigiatriese pasiŽnte beter te kan verstaan. Die kosmologie van Swartes in Suid-Afrika vind uitdrukking in elk aspek van hulle algemene kultuur, hetsy in kuns, musiek, taal, godsdiens, of in die waarde en betekenis wat daar aan voedsel geheg word. Hierdie studie is tot die kosmologiese betekenis van voedsel beperk, aangesien die lewensomgewing in 'n Westerse psigiatriese hospitaal baie ver van die ander kulturele aspekte van die pasiŽnte se leefstyl verwyder is. Die navorsing het oor 'n periode van twee jaar gestrek te Weskoppieshospitaal, Pretoria, en het sig gerig op die voorbereiding van voedsel, gebruik van voedsel, betekenis van voedsel tydens besoeke en op die kosmologiese betekenis van voedsel op magies-religieuse gebied. Bibliogr., samevatting in Afrikaans en Engels.
Views