Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Mogelijkheden voor een alternatieve landbouwontwikkeling in Zimbabwe: twee NGO's nader bekeken
Author:Bussink, MichielISNI
Year:1993
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:12
Issue:4
Pages:69-81
Language:Dutch
Geographic term:Zimbabwe
Subjects:NGO
agricultural projects
agriculture
Abstract:In dit artikel worden twee Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) in Zimbabwe, nl. Fambidzanai Training Centre (FTC) en het Zvishavane Water Resources Project (ZWRP), nader bekeken. ZWRP ondersteunt het opzetten en uitvoeren van concrete projecten, voornamelijk gericht op water- en bodemconservering en gemeenschapstuinen. De hoofdactiviteit van FTC is het geven van voorlichting over alternatieve landbouwmethoden. Zimbabwe is een land met relatief veel NGO's. Een aantal van deze NGO's is in de gelegenheid om tegenwicht te geven aan de benadering van de staat en alternatieven aan te dragen. ZWRP en FTC laten dat in de praktijk zien. Beide NGO's zijn min of meer ontstaan als reactie op overheidsbeleid. ZWRP, doordat boeren de (door de staat geblokkeerde) mogelijkheden voor intensivering en stabilisering van de produktie met behulp van lokale middelen wilden benutten. FTC, omdat mensen vanuit het onderwijs de nadelige gevolgen van een op (kapitaal-intensieve) externe inputs, wetenschappelijke kennis en mono-cultures gebaseerde landbouw onderkenden. Beide NGO's hebben een benadering die er op gericht is boeren er van bewust te maken dat ze het heft in eigen hand kunnen nemen. In het artikel worden ook de complexe verhoudingen van deze NGO's met de landbouwvoorlichtingsdient, Agritex, en met andere NGO's beschreven. Noten.
Views