Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Africana Periodical Literature Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Europese exportrestituties op rundvlees: verdere daling noodzakelijk
Authors:Ruben, RuerdISNI
Attema, JohannesISNI
Breman, HenkISNI
Year:1994
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:48
Issue:12
Pages:599-602
Language:Dutch
Geographic term:Sahel
Subjects:prices
meat
dumping
imports
Abstract:In 1993 hebben Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) een publieke campagne gevoerd tegen exportrestituties op rundvlees, waardoor Europees vlees op een oneigenlijke wijze concurreert met het vleesaanbod van de lokale boeren in West-Afrika. De dumping van EU-rundvleesoverschotten op de Westafrikaanse markt heeft een desastreus effect gehad op de runderprijzen in het Sahelgebied. De onlangs doorgevoerde vermindering van de Europese exportrestituties met 27 procent heeft de lokale prijsverhoudingen niet substantieel kunnen be´nvloeden. De recente devaluatie van de CFA-frank heeft een veel grotere invloed gehad op de marktverhoudingen. Verdere vermindering van de exportrestituties is nodig om de invoerprijs van het EU-rundvlees in overeenstemming te brengen met de produktiekosten van lokaal geproduceerd rundvlees, zodat de Westafrikaanse veeboeren een werkelijke kans wordt geboden. Zo'n prijsaanpassing is eveneens vereist om duurzaam landgebruik in de Sahel mogelijk te maken. Noten, samenv. in het Engels (p. 628).
Views