Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die apokaliptiese Ciskei en sy plek in die swart vryheidstryd
Author:Oosthuizen, G.C.ISNI
Year:1994
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:34
Issue:3
Pages:177-190
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Ciskei
Subjects:African Independent Churches
Xhosa
political action
Abstract:Die Ciskei is die eerste gebied in Suid-Afrika waar swart (die Xhosas) en wit (die Britte) mekaar ontmoet het. Die gebied kan beskou word as die bakermat van die swart mense se bevryding van blanke hegemonie. Dit is opvallend dat soveel Xhosa-stamprofete na vore gekom het en so'n prominente politieke rol gespeel het gedurende die eerste dekades van kontak tussen die Xhosas en die setlaars: Makanna (ook na verwys as Makandha of Nxele) in 1818-1819, Mlanjeni in 1850-1853, en Nongqawuse en Mhlakaza in 1850-1856. Na die 'selfmoord'-tragedie van die Xhosas in 1857 was die houding teenoor die sendingaktiwiteite van die buitelandse sendinggenootskappe minder vyandig. Maar ten spyte hiervan het onafhanklike kerke ontstaan in die 1880s. Die vroeŽ geskiedenis van die onafhanklike kerkbeweging is besonder nou verbonde aan die vryheidstryd van die swart mense. Veral die Ethiopiese Kerk, wat gestig is in 1892, het 'n groot rol gespeel in die stigting in 1912 van die South African Native National Congress (na 1925 die ANC). Die Church of God and Saints of Christ en sy leier Enoch Mgijima het 'n belangrike rol gespeel in die verset teen die onteiening van die grond na die 'Land Act' van 1913. Bronnelys, samevatting in Engels.
Views

Cover