Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die toekoms van geskiedbeoefening in Afrikaans aan tersiÍre inrigtings in 'n veranderende Suid-Afrika
Author:Kapp, P.H.
Year:1995
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:35
Issue:1
Pages:16-28
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:universities
history education
Afrikaans language
Abstract:Die meeste universiteite in Suid-Afrika is besig met strategiese beplanning met die oog op moontlike veranderinge in die universiteitsopset. Hierdie artikel is 'n referaat gelewer tydens die Geskiedeniskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie se beraad oor die toekoms van geskiedenisbeoefening in Afrikaans op 26 Augustus 1994 en fokus op die toekoms van geskiedbeoefening in Afrikaans aan tersiÍre inrigtings. Die artikel behandel die volgende sake: 1) Veranderinge in die akademiese en universiteitsomgewing (die veranderende posisionering van geskiedenis binne die tersiÍre akademiese opset - publikasie versus onderrig - die eis om markgerigtheid). 2) Die veranderende studente-omgewing (die dalende getal blanke studente teenoor die stygende getal swart studente - die taalvaardigheidskwessie). 3) Die tersiÍre sillabus. 4) Die invloed van die skoolsillabus. 5) Die politiek-ideologiese klimaat. 6) Nagraadse navorsing en opleiding. 7) Personeelvoorsiening en -ontwikkeling. 8) Sake van spesifieke belang vir Afrikaanse inrigtings. Bronnelys, note, samevatting in Engels.
Views
Cover