Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Simboliek van tyd en ruimte by die Afrikaan: 'those who know don't say, and those who say don't know'
Authors:Erasmus, P.A.ISNI
Duyvenť de Wit, H.E.
Year:1995
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:18
Issue:2
Pages:70-76
Language:Afrikaans
Geographic term:Subsaharan Africa
Subjects:space
time
Peoples of Africa (Ethnic Groups)
Abstract:Die Afrikaan se konsep van tyd en ruimte is 'n populÍre onderwerp in navorsing. Die meeste van diť studies is egter nie verklarend van aard nie maar bloot beskrywend. In hierdie navorsing is daar na 'n verklaring vir die eiesoortige tydruimtelike perspektief van die Afrikaan gesoek. Die data is uit die beskikbare literatuur oor onderskeie inheemse groepe in Afrika versamel. Ter inleiding word die rol, belangrikheid en betekenis wat antropoloŽ aan kultuursimbole toeken, in oŽnskou geneem. Dit word gevolg deur 'n uiteensetting van die Afrikaan se tydruimtelike beskouings. Sonder om unilineÍre oorsaaklikheid te veronderstel, word die 'mandala'-simbool ('mandala' is die Sanskritwoord vir sirkel) as 'n moontlike verklaring vir die simboliek wat aan die tydruimtelike verbonde is, aangebied. Tydsverloop word deur die Afrikaan as siklies beleef en die ruimtelike konstellasie word as 'n eenheid ervaar. Sowel die sikliese as eenheidsgedagte is in die simboliek van die 'mandala' vervat. Bronnelys, note, samevatting in Engels en Afrikaans, verwysing.
Views