Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Aard en toekoms van die inheemse kontrak
Author:Whelpton, F.P. Van R.ISNI
Year:1996
Periodical:South African Journal of Ethnology
Volume:19
Issue:2-3
Pages:71-76
Language:Afrikaans
Geographic terms:South Africa
Bophuthatswana
Subjects:Kwena
customary law
law of contract
Abstract:In hierdie artikel word die inheemse kontrak as regsverskynsel by die Kwena ba Mogopa van Hebron (Bophuthatswana, Suid-Afrika) in oŽnskou geneem en word die grondslag van kontraktuele aanspreeklikheid in die inheemse reg bepaal. Met die fokus op die aard van die kontrak word daarop gewys dat die onderliggende doelwit en gevolge daarvan nie deselfde is as by Westerse regstelsels nie en dat daar geen regsgevolge voortvloei uit 'n blote belofte of 'n afspraak alleen nie. Die partye kan op enige stadium na die afspraak van standpunt verander. Slegs kontrakte wat bestaan uit 'n afspraak plus prestasie of gedeeltelike prestasie is reŽle kontrakte. Faktore wat die toekoms van die inheemse kontrakreg bepaal is 'n Handves van Fundamentele Regte, maatreŽls van die wetgewer, groter erkenning aan die inheemse reg, individualisering en ander faktore soos die toeganklikheid van die reg. Bronnelys, samevatting in Afrikaans en Engels.
Views