Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:De lagere school in Mali
Author:Breedveld, AnnekeISNI
Year:1996
Periodical:De baobab
Volume:12
Issue:2
Pages:19-30
Language:Dutch
Geographic term:Mali
Subjects:educational policy
primary education
Abstract:In Mali, waar de huidige scholingsgraad wordt gesteld op 32 procent, probeert de overheid met haar nieuwe onderwijsprogramma 'Nouvelles écoles fondamentales' (NEF) o.a door de invoering van nationale (Malinese) talen de toegankelijkheid van het basisonderwijs te vergroten. In december 1995 bezocht de auteur een aantal scholen in de regio Mopti. Aan de hand van concrete voorvallen tijdens haar bezoek aan een basisschool in het dorp Djondjoori beschrijft zij enkele van de problemen waarmee de Malinese overheid en de schooldirecties worden geconfronteerd. Veel kinderen volgen maar af en toe de lessen, vooral omdat ze thuis beter gebruikt kunnen worden in de landbouw en veeteelt. Het aantal zittenblijvers is zeer hoog. De klassen zijn erg groot. De leeftijdsopbouw van de klassen loopt zeer uiteen. De spanningen en conflicten die schoolstakingen met zich mee brengen zijn ook een reden om van school weg te blijven. Op de Franstalige scholen zijn de lessen vanaf de eerste dag volledig in het Frans en daardoor grotendeels onbegrijpelijk voor de meeste kinderen. Daarom is de Malinese overheid sinds 1979 aan het experimenteren met onderwijs in de moedertaal. De basisschool in Djondjoori is zo'n 'experimentele' school. Frans wordt vanaf het tweede jaar geleidelijk ingevoerd. Alle cijfers uit het artikel komen uit rapporten van het Ministerie van Onderwijs in Mali. Bibliogr.
Views