Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Hervormingen van de universiteiten in sub-Sahara Afrika
Authors:Hulsman-Vejsová, MarieISNI
Kraaij, Fred van derISNI
Year:1996
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:15
Issue:3-4
Pages:342-361
Language:Dutch
Geographic term:Subsaharan Africa
Subjects:educational reform
universities
Abstract:Het hoger onderwijs in Afrika is in de jaren negentig sterk onder druk komen te staan. Dit artikel geeft een globaal overzicht van de problemen van en de mogelijkheden voor de universiteiten in sub-Sahara Afrika. Het eerste deel van het artikel bekijkt de situatie in de onderwijssector in Afrika en de factoren die in deze context materieel, politiek en cultureel-maatschappelijk van belang zijn. Het laat zien hoe noodzakelijk de hervormingen van de universiteiten in sub-Sahara Afrika zijn en hoe complex het zal zijn deze hervormingen te realiseren. De huidige aanzet tot hervormingen vormt het onderwerp van het tweede deel van het artikel. Aandacht wordt besteed aan drie lijnen van aanpak, die wellicht in combinatie dienen te worden gevolgd. De eerste aanpak is intern gericht en tracht een oplossing voor de problemen te vinden zonder extra externe interventie. De tweede strategie berust op interregionale (Zuid-Zuid) samenwerking, zowel tussen universiteiten in Afrika onderling als tussen Afrikaanse universiteiten enerzijds en wetenschappelijke instellingen in andere ontwikkelingslanden anderzijds. De derde strategie heeft betrekking op de Noord-Zuid samenwerking, tussen Afrikaanse instellingen enerzijds en instellingen van hoger onderwijs in Noord-Amerika en Europa anderzijds. Noten.
Views