Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Afrikaanse graptekste: 'n verkennende sosiolinguistiese ondersoek
Author:Bosch, Barbara
Year:1997
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:37
Issue:3
Pages:203-216
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:trickster tales
Afrikaans language
Abstract:Die taalkundige en sosiolinguistiese kenmerke van graptekste kry eers sedert die begin van die negentigerjare die aandag van taalkundiges; gevolglik is ook Afrikaanse graptekste nog nie naastenby volledig uit 'n sosiolinguistiese perspektief nagevors nie. Die doel van hierdie artikel is om diť leemte te behandel aan die hand van 'n bundel Afrikaanse graptekste wat in 1995 verskyn het en waarin die afgelope tien jaar se beste grappe opgeneem is. Die artikel beskryf die aard en funksie van graptekste, en gee 'n voorlopige klassifikasie van die graptekste in die bundel (graptekste oor seksualiteit, sport, kerk en godsdiens, gender-kwessies, etnisiteit en rassisme, fisieke gebreke; graptekste wat kommentaar lewer en diere as karakters het). Die korpus Afrikaanse grappe wat ondersoek is exploiteer veral gender- en ras-stereotipes. Bronnelys, note, samevatting in Engels.
Views

Cover