Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:De strijd om land en arbeid in het irrigatiestelsel 'Office du Niger', Mali
Authors:Klaver, DieuwkeISNI
Koppen, Barbara van
Year:1998
Periodical:Derde wereld: tijdschrift over imperialisme, onderontwikkeling en verzet
Volume:17
Issue:3
Pages:195-208
Language:Dutch
Geographic term:Mali
Subjects:gender relations
women farmers
agricultural projects
Abstract:Het irrigatiestelsel 'Office du Niger' (ON) in Mali werd in 1996 als zeer succesvol afgeschilderd omdat de rijstopbrengsten in de laatste 15 jaar verdrievoudigd zijn. De ON-organisatie, de nationale overheid, de Wereldbank en andere donoren schrijven dit succes toe aan technische, institutionele en economische factoren. Geen van deze instanties hebben echter de factor boerenarbeid in hun evaluaties betrokken, en welke rol die speelt in het succesverhaal. Aan de genderaspecten van boerenarbeid is nog minder aandacht besteed, en dit terwijl vrouwen in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de landbouwproductie in Mali. De vraag voor wie vooruitgang is geboekt is evenmin beantwoord. Dit artikel houdt zich bezig met deze vragen, die in het perspectief geplaatst worden van de algemene veranderingen in dit irrigatiestelsel onder invloed van de structurele aanpassingsprogramma's, en de verschuivende allianties tussen drie partijen: het ON, boeren die land pachten, en boerinnen. De auteurs maken aannemelijk dat het succes o.a. tot stand is gekomen door vrouwen, zonder dat zij hierbij direct baat hebben. Het ON en zijn donoren zouden meer rekening moeten houden met deze genderaspecten. Een herziening van de procedures van landuitgifte, zodat vrouwen officieel toegang krijgen tot grond en dus ook water, is zeer gewenst. Bibliogr., noten.
Views