Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Gebeurtenissen in Zuid-Afrika
Author:Anonymous
Year:1968
Periodical:Kula
Volume:8
Issue:4
Pages:22-24
Language:Dutch
Geographic term:South Africa
Subject:black universities
Abstract:De engelstalige universiteit van Kaapstad benoemde in juli 1968 de niet-blanke A. Mafeje tot 'senior lecturer in social anthropology'. Deze benoeming was niet strijdig met de wetten van Zuid-Afrika. Minister J. de Klerk (Opvoeding) echter beval Mafeje's benoeming, als zijnde 'in strijd met de traditie', ongedaan te maken. Het kuratorium van de Kaapse universiteit gaf hieraan gevolg uit vrees voor toepassing van de nieuwe wet die de regering de macht geeft haar subsidies aan universiteiten in te trekken. De studenten in Kaapstad protesteerden op verschillende manieren tegen deze gang van zaken. Solidariteitsuitingen van studenten aan andere engelstalige zuidafrikaanse universiteiten volgden. Vorster dreigde hiertegen met politieke acties; minister Muller (Binnenl. Z. en Politie) vestigde de aandacht op vele joodse elementen onder de protesterenden. De meerderheid van studenten aan Engelstalige Zuidafrikaanse universiteiten, met hun studentenorganisatie NUSAS, verzet zich tegen de rassenpolitiek van de regering, die echter tot nu toe nog steeds aan het langste eind heeft getrokken.
Views