Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Het economisch onderwijs aan Afrikaanse universiteiten
Author:Duller, H.J.
Year:1969
Periodical:Kroniek van Afrika
Issue:1
Pages:50-64
Language:Dutch
Geographic term:Africa
Subject:economics education
Abstract:Nadat de schrijver eerst heeft nagegaan of de economische ontwikkeling is gebaat met onderwijs in de economische wetenschap, in het bijzonder in de ontwikkelingseconomie, vraagt hij zich af of de economische theorie die de studenten aan Afrikaanse universiteiten wordt voorgezet en die veelal nog gebaseerd is op West-Europa en de Ver. Staten voor de economische ontwikkeling van Afrikaanse landen van belang is. In dit verband geeft hij een indruk van hot Afrikaanse hoger onderwijs en van de positie van de wetenschappelijke staf en de studenten en meent dat dit hoger onderwijs anders moet worden ingericht dan in Europa is geschied. Hij beziet eveneens het huidige onderwijs in de economie. Volgens veler mening dient dit te veranderen, waarvoor in het artikel tenslotte enige aanwijzingen worden gegeven. Noten, English summary.
Views

Cover