Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:De staatkundige ontwikkelingen in Nigeria voor en na de onafhankelijkheid
Author:Bentinck van Schoonheten, H.V.
Year:1968
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:22
Issue:10
Pages:776-796
Language:Dutch
Geographic term:Nigeria
Subjects:public law
minority groups
Abstract:NigeriŽ heeft enerzijds eigen politieke tradities, anderzijds een reeks instellingen op bestuursgebied die aan het westen ontleend zijn. Onder leiding van Lugard kwam in het noorden een vorm van indirect rule via emirs tot stand. In het zuiden mislukte dit. Door het onderwijs werd de opkomst van het nationalisme bevorderd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het politieke leven tot de onafhankelijkheid beheerst door het streven naar onafhankelijkheid en de ontwikkeling van het regionale separatisme. Na het verkrijgen van de zelfstandigheid werd de onbestuurbaarheid steeds groter met als slot de afscheiding van Oost-NigeriŽ. Al kan men uitgaan van een Nigeriaanse staat, van een Nigeriaanse natie kan men zeker niet spreken; op regionaal niveau heeft zich wel een zekere 'natievorming' voorgedaan. Politieke scheidslijnen zijn steeds meer gaan samenvallen met ethnische scheidslijnen. Bijna op elk gebied is het stambewustzijn duidelijk versterkt. Mede hierdoor is de interne cohesie zeer zwak en de toekomst onzeker. (Aan dit artikel werkten eveneens mede: S.E. Ramondt en R.R. Smit).
Views