Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Genezingskerken in Kinshasa en beteugeling van de crisis in de instellingen
Author:Devisch, RenéISNI
Year:1998
Periodical:Bulletin des séances = Mededelingen der zittingen
Volume:44
Issue:4
Pages:583-608
Language:Dutch
Geographic term:Congo (Democratic Republic of)
Subjects:African Independent Churches
faith healing
Abstract:In de twintigste eeuw hebben zich in Congo honderden onafhankelijke christelijke profetische genezingskerken verspreid. De groei van deze buurtkerken of familie-kerkgemeenschappen kreeg een nieuwe impuls met de crisis van Staat en economie in de jaren '80. Dit essay, gebaseerd op jaarlijks veldwerk sinds 1987, belicht de kerken van de heilige geest en die van de voorouderlijke geest in en rond de hoofdstad Kinshasa, vooral kerken van de oorspronkelijk uit Neder-Congo afkomstige Koongo. Parodiërende vormen van cultus en rituelen van deze charismatische kerken belichamen kritische bezinning op westerse cultuuruitingen. Het spreken in tongen (glossolalie), geestenuitdrijving en genezing bieden het visioen van een wereld waarin frustratie en discriminatie zijn opgeheven. In een parodie van gebaren en spreken neemt het door de geest bezeten individu afstand van slecht of niet functionerende moderne publieke postkoloniale instellingen, zoals bestuur, gezondheidszorg en onderwijs. Extatisch spreken parodieert het objectief discours van de bureaucratie, orthodoxe kennis en religie. De genezingskerken zetten de culturele dekolonisatie voort die Mobutu's eenpartijstaat had ingeluid. Ze bewerkstelligen een nieuwe identiteit van het individu in zijn gemeenschap. Bibliogr., noten, samenv. in het Nederlands, Engels en Frans.
Views