Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Onderwijs en onderwijsplanning in Tanzania
Author:Laar, A.J.M. van de
Year:1967
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:21
Issue:11
Pages:897-923
Language:Dutch
Geographic term:Tanzania
Subject:education
Abstract:In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze onderwijsplanning in Tanzania plaatsvindt. Dit met gebruikmaking van cijfermateriaal ter illustratie van enkele dimensies van het onderwijsprobleem in de wijdere context van het geheel van de economische ontwikkeling. Ook wordt enigszins ingegaan op de conflicten welke zich bij de uitvoering van de onderwijspolitiek voordoen. Tenslotte wordt nagegaan of formeel onderwijs aan de hooggestemde verwachtingen voldoet, c.q. kan voldoen. Voetnoten; tabellen.
Views