Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Bantoegebiede in die unie van Suid-Afrika
Author:Niekerk, J.J. van
Year:1955
Periodical:Bantoe: An Informal Publication of the Department of Native Affairs
Issue:7
Pages:47-51
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:apartheid
native reserves
bantustans
Abstract:Wet no. 27 van 1913 reserveerde een oppervlakte van 10.729.435 morg, de Naturelletrust en -Grondwet, no. 18 van 1936, maakte het mogelijk nog 7 1/4 miljoen morg te verwerven, zgn. Oopgestelde Gebiede, aan welke 'kwota-grond' thans nog 2.704.062 morg ontbreken.Tenslotte moeten ook de zgn.'Swartkol'-eigendommen met een oppervlakte van 191,865 morg naar Bantoe gebieden worden overgebracht, waarna de Trust eenzelfde oppervlakte aan kan kopen.De totale oppervlakte aan Bantoegebieden zal uiteindelijk 18.171.300 morg beslaan.
Views