Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Afrikaner-identiteit: politiek of cultureel
Author:Graaff, Bart deISNI
Year:1986
Periodical:Internationale spectator: tijdschrift voor internationale politiek
Volume:40
Issue:2
Pages:121-128
Language:Dutch
Geographic term:South Africa
Subjects:Afrikaners
political philosophy
National Party
Abstract:Binnen de traditionele achterban van Botha's regerende Nationale Partij tekenen zich twee stromingen af: een conservatieve die vanuit een nationalistische ideologie de politieke soevereiniteit van het Afrikanerdom, de Afrikaanstalige blanken, nastreeft en wenst te behouden, en een progressieve stroming die het Afrikanerdom wil losmaken van het politiek nationalisme, teneinde de Afrikaner-cultuur als een creatieve en bevrijdende kracht in Zuid-Afrika te laten werken. Deze stroming heeft zijn aanhangers onder critici van het te voorzichtige hervormingsbeleid van de regering Botha, zoals het niet bereid zijn van die regering tot de invoering van algemeen stemrecht in een Zuidafrikaanse eenheidsstaat. Bovendien vrezen de progressieven dat bij de handhaving van het huidige regeringsbeleid uiteindelijk het voortbestaan van het Afrikanerdom in gevaar komt. Het debat tussen de progressieve en de conservatieve stromingen binnen het Afrikanerdom hangt nauw samen met hoe het verzet, in binnenland en buitenland, tegen de apartheid zich ontwikkelt en kan grote invloed uitoefenen op de politieke koers van de nog altijd oppermachtige Nationale Partij. - Noten, samenv. in het engels p. 148.
Views