Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database

Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Onderwys as Ontwikkelingsinstrument in Afrika
Authors:Cornwell, L.
Heerden, M.E. van
Year:1983
Periodical:Africanus
Volume:13
Issue:1-2
Pages:6-16
Language:Afrikaans
Geographic term:Africa
Subjects:development
education
Abstract:Hierdie artikel gee 'n feitelike uiteensetting van die eise en verwagtings wat aan onderwys in die ontwikkelingsproses gestel word. Daar word ook gekyk na die negatiewe invloed van die huidige onderwysstelsel op ontwikkeling, wat 'n uitvloeisel is van bepaalde probleme wat op die onderwysterrein ondervind word. Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die gevaar bestaan dat onderwys, in sy huidige vorm, eerder aanleiding kan gee tot die onderontwikkeling van die Afrika-lande as die ontwikkeling daarvan. Tenslotte word aandag gegee aan enkele oplossingsvoorstelle wat onderwys moontlik in staat sal stel om sy regmatige plek as ontwikkelingsinstrument in Derdewęreldlande te laat inneem. Bibliogr.
Views

Cover