Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Die rol van entrepreneurskapsontwikkeling in samelewingsontwikkeling
Author:Kroon, J.ISNI
Year:1999
Periodical:Tydskrif vir geesteswetenskappe
Volume:39
Issue:2
Pages:133-144
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:entrepreneurs
small enterprises
nonformal education
Abstract:Werkloosheid is een van Suid-Afrika se grootste probleme en jong mense vind dit al moeiliker om werk in die formele sektor te kry. Nuwe werkgeleenthede word hoofsaaklik deur kleinsakeondernemings geskep en daarom moet die hele bevolking van jongs af aan entrepreneurskapsprogramme blootgestel word. Die doel van hierdie referaat is om meningsvormers in Suid-Afrika bewus te maak van die rol en belangrikheid van 'n lewenslange entrepreneurskapsontwikkelingsprogram. Hoofsaaklik Amerikaanse literatuur is gebruik om benaderings tot entrepreneurskapsontwikkeling te beskryf, eweas metodes om entrepreneurskap te onderrig en ekonomiese geletterdheid te bevorder, kriteria vir 'n entrepreneurskapsprogram te ontwikkel, en 'n model vir entrepreneurskapsontwikkeling te ontwerp. Bronnelys, samevatting in Engels.
Views

Cover