Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home AfricaBib Go to database home

bibliographic database
Line
Previous page New search

The free AfricaBib App for Android is available here

Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:N 'politiek-ekonomiese beskouing oor die vraagstuk van Bantoegebiedsuitbreiding en -konsolidasie
Author:Fölscher, G.C.K.
Year:1968
Periodical:Tydskrif vir rasse-aangeleenthede
Volume:19
Issue:3
Pages:22-34
Language:Afrikaans
Geographic term:South Africa
Subjects:bantustans
native reserves
Abstract:De bestaande wetten voor het vormen van afzonderlijke woongebieden voor de onderscheiden bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika brengen problemen met zich mee, aangezien zij slechts geografische apartheid maar niet een afzonderlijke ontwikkeling als doel hebben gehad. De vraag is dus in hoever een regering die de ontwikkeling van de Bantoegebieden wil bevorderen, aan deze wetten is gebonden. Op dit terrein is het politieke beleid niet te scheiden van het economische. Voor het slagen van het huidige beleid is het noodzakelijk dat zowel de blanke als de Bantoegebieden economisch worden ontwikkeld. Als de bestaande geografische indeling dit laatste belemmert, moet hieraan aandacht worden geschonken. In dit verband geeft de schr. een analyse van de huidige wettelijke toestand en gaat hij na in hoever gebiedsuitbreiding en - consolidatie de economische ontwikkeling van de Bantoestans kunnen bevorderen.
Views